Av.mehmet cansız

Hukuki Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Savcılık Şikayet, Soruşturma Safhası Avukatlık Hizmetleri, Tutuklamaya İtiraz, İnfaz Hukuku Avukatlık İşleri, Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Anlaşmalı veya Boşanma Davaları, Mal Paylaşım Davaları, Velayet Davaları, Nafaka Davaları, Muvazaalı İşlem Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davaları, Tazminat Davaları..vs

Taşınmaz Hukuku

Kamulaştırmaya ilişkin davalar, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Kira Sözleşmesinden Doğan Davalar,Ortaklığın giderilmesi, haksız işgal sebebiyle müdahalenin men’i davaları, intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan, gayrimenkul satış vaadinden veya ipoteğinden doğan davalar 

Ticaret Hukuku

Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar, Haksız rekabet davaları, İflas ve iflas erteleme davaları, Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar, Marka ve patentten kaynaklanan davalar, Şirketler arası alacak davaları, Tüketici ile şirketler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar, Ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar, Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları, Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davaları

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi(veraset ilamı) alınması, Mirasçılık belgesinin iptali davaları, İzale-i şuyu, ortaklığın giderilmesi davaları, Mirasın reddi davası, Mirasın hükmen reddi davası, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, Tenkis davaları, Terekenin tespiti davaları ile terekeden kaynaklanan davalar, Vasiyetnamenin açılması davaları, Vasiyetnamenin iptali davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti,
Yıllık İzin Ücreti, Ücret Alacağı, İşe İade, İşe Başlatmama Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, İş Kazası, İş Kazası Tazminatıi, İş akdinin feshi
, İşçilik alacakları

Cansız Hukuk Bürosu

2011  yılında  Av.Mehmet Cansız tarafından kurulan CANSIZ HUKUK ofisi, daima müvekkilimize etkili, uygun fiyatlı ve genellikle geleneksel olmayan, en pratik ve amaca uygun yasal çözümler sunmaktadır. Hukuk büromuz özellikle Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanlarında deneyim, bilgi, tecrübeyi öne çıkaran hukuki çözümleri ile 2011 yılından beri hizmetlerine devam etmektedir. 

Mehmet Cansız

Pandemi (Covid-19)-Salgın Hastalık Gibi Sebeplerle İşe gitmediği İçin İşten Çıkarılan İşçi kıdem tazminatı alabilir mi?

By Av.Mehmet CANSIZ / 02 Haz 2020

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9116 Karar: 2019 / 16141 Karar Tarihi: 18.09.2019 YARGITAY KARARI- MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ)Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı… 

“Git lan kağıt al” demek Hakaret suçunu oluşturur mu?

By Av.Mehmet CANSIZ / 02 Haz 2020

T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2015/ 8718 Karar: 2019 / 11836 Karar Tarihi: 26.06.2019 ÖZET: Sanığın, müştekiye söylediği kabul edilen sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp,… 

Adliyelerde Normalleşme Dönemi 1 Haziranda Başlıyor

By Av.Mehmet CANSIZ / 29 May 2020

T.C.HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Sayı : 87742275-010.07-0076-2020 29/05/2020Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının BelirlenmesiDAĞITIM YERLERİNEKüresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla,… 

Adama Öldürme Suçunda “İştirak İradesinin İspatı”

By Av.Mehmet CANSIZ / 27 May 2020

T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 2237 Karar: 2019 / 1537 Karar Tarihi: 12.03.2019 ÖZET: Sanığın savunmasının aksine iştirak iradesi ile hareket ettiğine dair yeterli delili bulunmadığından sanık hakkında beraat…