Av.mehmet cansız

Hukuki Faaliyet Alanlarımız

Tehdit

Ceza Hukuku

Ağır Ceza Davaları, Asliye Ceza Davaları, Savcılık Şikayet, Soruşturma Safhası Avukatlık Hizmetleri, Tutuklamaya İtiraz, İnfaz Hukuku Avukatlık İşleri, Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Boşanma Davasında Kusur

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları

Anlaşmalı veya Boşanma Davaları, Mal Paylaşım Davaları, Velayet Davaları, Nafaka Davaları, Muvazaalı İşlem Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davaları, Tazminat Davaları..vs

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Taşınmaz Hukuku

Kamulaştırmaya ilişkin davalar, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Kira Sözleşmesinden Doğan Davalar,Ortaklığın giderilmesi, haksız işgal sebebiyle müdahalenin men’i davaları, intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan, gayrimenkul satış vaadinden veya ipoteğinden doğan davalar 

Ticaret-Hukuku

Ticaret Hukuku

Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar, Haksız rekabet davaları, İflas ve iflas erteleme davaları, Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar, Marka ve patentten kaynaklanan davalar, Şirketler arası alacak davaları, Tüketici ile şirketler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar, Ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar, Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları, Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davaları

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesi(veraset ilamı) alınması, Mirasçılık belgesinin iptali davaları, İzale-i şuyu, ortaklığın giderilmesi davaları, Mirasın reddi davası, Mirasın hükmen reddi davası, Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları, Tenkis davaları, Terekenin tespiti davaları ile terekeden kaynaklanan davalar, Vasiyetnamenin açılması davaları, Vasiyetnamenin iptali davaları

İş-Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti,
Yıllık İzin Ücreti, Ücret Alacağı, İşe İade, İşe Başlatmama Tazminatı, Kötüniyet Tazminatı, İş Kazası, İş Kazası Tazminatıi, İş akdinin feshi
, İşçilik alacakları

Cansız Hukuk Bürosu

2011  yılında  Av.Mehmet Cansız tarafından kurulan CANSIZ HUKUK ofisi, daima müvekkilimize etkili, uygun fiyatlı ve genellikle geleneksel olmayan, en pratik ve amaca uygun yasal çözümler sunmaktadır. Hukuk büromuz özellikle Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanlarında deneyim, bilgi, tecrübeyi öne çıkaran hukuki çözümleri ile 2011 yılından beri hizmetlerine devam etmektedir. 

Avukat Mehmet Cansız

Hsyk’dan Yeni Coronavirüs Düzenlemesi: “Tutuklu ve Acil İşler Dışındaki duruşma ve Keşifler 30.04.2020 Tarihine Kadar ertelendi”

By Av.Mehmet CANSIZ / 30 Mar 2020

Hsyk Kararını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Peki bu karar ne anlama geliyor?            Bu karar, 30.04.2020 tarihine kadar, tutuklu sanığı bulunan ceza davalarının duruşmaları ve acil sayılan… 

Af yasası Kimleri Kapsıyor?

By Av.Mehmet CANSIZ / 25 Mar 2020

CEZA İNDİRİMİ DETAYLARI NELER? Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması… 

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası

By Av.Mehmet CANSIZ / 18 Mar 2020

MUVAZAA: Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas amaç ve niyetleri, görünürdeki sözleşmenin hukuki sonuçlarını doğurmaması ve bu yolla üçüncü kişilerin… 

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

By Av.Mehmet CANSIZ / 17 Mar 2020

AĞIR CEZA MAHKEMESİ HANGİ SUÇLARDA GÖREVLİDİR? 5235 Sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun ” un 12. maddesinde Ağır Ceza Mahkemesinin…