HUKUKİ FAALİYET ALANLARIMIZ

"Hukuki Bilgi, Birikim, Tecrübe, Pratik Zeka, Özgüven, Azim, Gayret", Hukuki Zaferin Anahtarıdır." Av.Mehmet CANSIZ

CEZA HUKUKU

– Sulh Ceza Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – Asliye Ceza Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – Ağır Ceza Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – Çocuk Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – İcra Ceza Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi davalarında sanık veya müşteki vekilliği – Soruşturma Safhası Avukatlık Hizmetlerimiz ( Karakol ve Savcılık ifadelerine Müşteki, mağdur veya şüpheli vekili olarak iştirak etme, Sulh Ceza Hakimliği Sorgusuna şüpheli vekili olarak iştirak etme,Takipsizlik kararına itirazı yapmak ve takip etmek ,Tutuklamaya itiraz başvurusu yapmak ve takip etmek için şüpheli vekilliği, Haksız tutuklama nedeniyle tazminat talebi davalarında davacı vekilliği)

AİLE HUKUKU

Boşanma Davası – Anlaşmalı Boşanma Davası, – Çekişmeli Boşanma Davası, – Boşanma ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası, – Mal Paylaşımı (Edinilmiş Mallara Katılım Alacağı) Davası, – Katkı Payı Davası, – Katılma Alacağı Davası, – Ziynet Eşyası alacağı davası – Velayet Davası, – Tanıma ve Tenfiz Davası ( Yurtdışı Boşanma ), – Nafaka Arttırım Davaları (İştirak nafakası arttırım, yoksulluk nafakası arttırım,yardım nafakası arttırım davaları) – Nafakanın Kaldırılması ve Nafaka İndirim Davaları (İştirak nafakası , yoksulluk nafakası ,yardım nafakası kaldırılması) – Soybağının Kurulması ve Babalık Davası – Evlenmeye izin davası – İddet Süresi kaldırma davası – Nesebin Reddi Davası – Evlat Edinme Davaları – Aile konutu uygulamasından doğan davalar

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Her Türlü Hukuki soru ve sorunlarınızın yazılı veya sözlü olarak cevaplanması, Açılmış olan dava dosyalarının incelenmesi, Dava açılmadı ise hukuki sorun ile ilgili belgelerin incelenmesi veya önleyici hukuk hizmeti kapsamında ortaya çıkması muhtemel sorunlar ile ilgili hukuki görüş  ve öngörülerin paylaşılması,  Karara çıkmış ve/veya kesinleşmiş dava dosyalarının incelenmesi ve hukuki çözüm yolları hakkında ayrıntılı bilgi verilmesi, Devam eden veya kesinleşmiş ceza davaları hakkında hukuki görüş sunulması, ceza infaz hukuku alanında şartlı tahliye, denetimli serbestlik ve müddetname hesaplamaları yapılması, Sözleşme hazırlama veya inceleme ile hukuki mütalaa olarak verilebilmektedir. Hukuki danışmanlık hizmetimiz şirketlere yönelik aylık hukuki danışmanlık hizmeti, e-mail üzerinden hukuki danışmanlık, yüz yüze hukuki danışmanlık, whatsApp hukuki danışmanlık hizmeti veya telefonda hukuki danışmanlık hizmeti olarak verilmektedir.

TAŞINMAZ (GAYRİMENKUL) HUKUKU

Kamulaştırmaya ilişkin davalar, Kira Sözleşmesinden doğan davalar,Tapu İptali ve Tescili davaları, Ortaklığın giderilmesi, haksız işgal sebebiyle müdahalenin men’i davaları, intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin davalar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan, gayrimenkul satış vaadinden veya ipoteğinden doğan davalar hakkında da avukatlık hizmeti vermekteyiz.

TİCARET HUKUKU

– Kıymetli evrak (çek-senet-poliçe) hukukundan kaynaklanan davalar – Haksız rekabet davaları – İflas ve iflas erteleme davaları – Şirketler hukukundan kaynaklanan davalar – Marka ve patentten kaynaklanan davalar – Şirketler arası alacak davaları – Tüketici ile şirketler arasındaki ihtilaflardan kaynaklanan davalar – Ticari sözleşmelerden kaynaklı davalar – Ticari işlerden kaynaklanan tespit davaları – Ticari işlerden kaynaklanan tazminat davaları

MİRAS HUKUKU

– Mirasçılık Belgesi(veraset ilamı) alınması – Mirasçılık belgesinin iptali davaları – İzale-i şuyu, ortaklığın giderilmesi davaları – Mirasın reddi davası – Mirasın hükmen reddi davası – Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları – Tenkis davaları – Terekenin tespiti davaları ile terekeden kaynaklanan davalar – Vasiyetnamenin açılması davaları – Vasiyetnamenin iptali davaları

İŞ HUKUKU

– Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Fazla Mesai Ücreti – Yıllık İzin Ücreti – Ücret Alacağı – İşe İade – İşe Başlatmama Tazminatı – Kötüniyet Tazminatı – İş Kazası – İş Kazası Tazminatı – Sürekli İş Göremezlik – Geçici İş Göremezlik – Hizmet Tespiti – İş akdinin feshi – İşçilik alacakları – Doğum İzni – Asgari Geçim İndirimi – Sendikal Tazminat

İCRA HUKUKU

– Kambiyo senetleri (çek, senet, poliçe) alacakların icra yoluyla takibi – Mahkeme ilamları alacaklarının icra takibi (ilamlı icra takibi) – İlamsız icra takibi – Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi – İhtiyati haciz ile icra takibi – Kira alacağına ilişkin icra takibi ve tahliye işlemleri – Tahliye davası – İstihkak davası – Kıymet takdirine itiraz davası – Haczedilemezlik itirazı davası – İstirdat davası – İtirazın kaldırılması ve iptali davası – Takibin iptali davası – İmzaya ve borca itiraz davası – Memur muamelesini şikayet davası – Taahhüdü ihlal davası – Menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) davaları – İhalenin feshi davası – Yeddieminliği suistimal davası – Tasarrufun iptali davaları – İcra ceza suçlarından kaynaklanan davalar

VERGİ HUKUK

Vergi Hukukundan Doğan Hukuk ve Ceza Davaları Alanında hizmet vermekteyiz.

Hukuki Paylaşımlarımız

Hukuki konularda en güncel yazılarımız ve Yargıtay Kararları...

Avukatlık veya Danışmanlık Hizmetine mi İhtiyaç Duyuyorsunuz?

Size Uygun hizmetin ödemesini yaptıktan sonra 0533.945 2494 Nolu Hizmet Telefonumuzu Arayarak Avukatımızdan bilgi alabilirsiniz. Bu hizmet 09.00-22.00 Saatleri Arasında Kullanabilirsiniz

CANSIZ HUKUK BÜROSU

2011 yılında Av.Mehmet Cansız tarafından kurulan CANSIZ HUKUK BÜROSU, yıllar boyunca yüzlerce müvekkilimize etkili, uygun fiyatlı ve genellikle geleneksel olmayan yasal çözümler sunmaktadır. Hukuk büromuz özellikle Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanlarında deneyim, bilgi, tecrübeyi öne çıkaran hukuki çözümleri ile 2011 yılından beri hizmetlerine devam etmektedir.

Feature Image 3

Mehmet CANSIZ

Ofis Sahibi Avukat

EĞİTİMi: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. MESLEKİ TECRÜBELERİ: Av. Recep Sadık Katırcı  (2007 - 2008) Toksal Hukuk Bürosu (2008 - 2010) Ümit Tat Hukuk Bürosü (2010 -2011) Av.Mehmet Cansız çalıştığı hukuk bürolarında, Ceza Hukuku, İcra Hukuku, Boşanma, Miras davaları, İdari Davalar, İş Davaları hakkında tecrübesini pekiştirdikten sonra 2011 yılında Cansız Hukuk Bürosunu kurmuştur. 12 yıllık avukatlık mesleki tecrübesi ve deneyimi bulunmaktadır.

Bize Ulaşın

Ofis Adresimiz: 1315 Sk. No:20/604 Çankaya Konak-İZMİR Cep:0533 9452494

Bize e-maille ulaşın

Avukatlık Ücreti, Danışma Ücreti, Dava Dosya Masrafı vs Ödemelerinizi Kredi Kartınızla PEŞİN ve TAKSİTLİ olarak online ödemek ister misiniz?

ONLİNE ÖDEME YAP