Yağma Suçu- Müştekinin 155’i Aramasına Engel Olmak İçin Elinden Telefonunun Alınması Halinde Yağma Suçu Oluşur mu?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

6.Ceza Dairesi
Esas: 2016/2889
Karar: 2019/1266
Karar Tarihi: 25.02.2019

YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN EYLEM VE SÖYLEMLERİYLE YAĞMA KASTINDAN BAHSEDİLMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLMEDEN YERİNDE VE YETERLİ OLMAYAN GEREKÇEYLE YAĞMA SUÇUNDAN MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Olay günü öncesinde sanık … ve yakınan … arasında husumet bulunduğu, olay günü sanık …’nın yönlendirmesiyle sanıklar … ve …’nin aracına bir araç alım-satımı işi için görüşmek bahanesiyle bindirilen yakınan …’ın araç başka yöne gidince şüphelenmesi üzerine 155’i aradığı, bu sırada sanık …’ın sanık …’ye “Bizi yakacak, telefonu al” dediği, sanık …’in telefonu aldığı, yakınanın beyanına göre polise haber vermemesi için telefonunu aldıkları, aracın direksiyonunu çevirmek istemesi üzerine kazanın meydana geldiği, tarafların birbirlerini darp ettikleri olayda, sanıkların eylem ve söylemleriyle yağma kastından bahsedilmeyeceği düşünülmeden, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yağma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, Bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanıklar …, … savunmanları ile sanık … ve savunmanının temyiz itirazlarının sanıklar hakkındaki mahkumiyet hükümlerine yönelik olduğu anlaşılmakla yapılan incelemede;

I-Yakınan-(sanık) …’ın temyiz talebinin incelemesinde;

12.05.2015 günü yüze karşı verilen hükme yönelik, yasal süresinden sonra 25.05.2015 tarihinde temyiz başvurusunda bulunan yakınan-(sanık) …’ın bu konudaki isteğinin, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK.un 317. maddesi gereğince REDDİNE,

II-Sanıklar …, … ve … hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sanık … hakkında tehdit suçundan kurulan hükümlerin incelemesine gelince;

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararının TCK’nin 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı görülmekle yapılan incelemede;

Sanık …’ın tehdit suçunu silahla işlediğinin anlaşılması karşısında, temel cezanın TCK’nin 106/2. maddesinin (a) bendi ile belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar …, … savunmanları ile sanık … ve savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün kısmen isteme uygun olarak ONANMASINA,

III-Sanıklar … ve … hakkında yağma suçundan kurulan hükümlerin incelemesine gelince;

Olay günü öncesinde sanık … ve yakınan … arasında husumet bulunduğu, olay günü sanık …’nın yönlendirmesiyle sanıklar … ve …’nin aracına bir araç alım-satımı işi için görüşmek bahanesiyle bindirilen yakınan …’ın araç başka yöne gidince şüphelenmesi üzerine 155’i aradığı, bu sırada sanık …’ın sanık …’ye “Bizi yakacak, telefonu al” dediği, sanık …’in telefonu aldığı, yakınanın beyanına göre polise haber vermemesi için telefonunu aldıkları, aracın direksiyonunu çevirmek istemesi üzerine kazanın meydana geldiği, tarafların birbirlerini darp ettikleri olayda, sanıkların eylem ve söylemleriyle yağma kastından bahsedilmeyeceği düşünülmeden, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde yağma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanı ile sanık … ve savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 25.02.2019 tarihinde Üye …’in muhalefeti ile oy çokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY:

Yağma suçunun tanımı 5237 sayılı TCK’nın 148.maddesinde yapılmış olup buna göre; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara

uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi …..” denilmektedir.

Görüldüğü üzere; suçun kanuni tanımında kastın dışında “Maksat veya saik” gibi, başka bir manevi unsura yer verilmemiştir. Bu nedenle failin malı cebir ve tehditle alması,

suçun oluşması bakımından yeterlidir. Bunu hangi maksatla yaptığının yağma suçunun oluşması bakımından hiçbir önemi yoktur. Yargıtay 6.Ceza Dairesinin bugüne kadar istikrar kazanmış olan içtihatları da bu doğrultudadır.

Somut olayımıza gelince;

Sanıklar … ile …’ın 03.04.2014 tarihinde … plakalı Megane marka araç ile müşteki …’ın yanına geldikleri müştekinin daha önceden tanıdığı sanık …’ın kendisine hitaben, …’ın cezaevinden çıktığını ona bir araç satın alacaklarını bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istediklerini belirterek kullandıkları araca bindirdikleri, aracı kullanan …’ın yol güzergahını değiştirip aracı başka istikamete sürmesi üzerine; müşteki …’ın “Beni nereye götürüyorsunuz” diye bağırdığı, bu esnada arka koltukta oturan sanık …’nin üzerindeki bıçağı çekerek “…’ya küfür etmek neymiş göreceksin” deyip müştekinin üzerindeki cep telefonunu zorla alarak “Bu saatten sonra sana lazım” dediği, bulunduğu durumdan korkan müştekinin süratle giden aracın direksiyonuna sarılarak aracın kaza yapmasını sağladığı ve durunca da kaçıp gittiği,

Bu duruma göre tamamlanmış nitelikli yağma suçunun unsurları itibariyle oluştuğu, bahse konu mahkumiyet hükmünün usul ve mevzuata uygun olduğu ve onanması gerektiği görüşünde olduğumdan, Sayın çoğunluğun Bozma düşüncesine iştirak etmiyorum. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Bizi takip etmek veya Yorum yapmak ister Misiniz?
error
Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 0 Average: 0]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladım. 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladım. 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundum. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. 2011 Yılından beri "CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda kendi ofisiminde avukatlık hizmeti veriyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım.

0 Yorum Yap

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: