Kredi Kartı İçin Başvurusu Olmayan ve Buna Rağmen Bankaca Adına Kredi Kartı Basılan ve Kart Sahibi Dışında Birine Teslim Edilen Kredi Kartından Dolayı Uğranılan Maddi ve Manevi Zarardan Banka mı, yoksa Kart Sahibi mi Sorumludur?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/15892
Karar: 2019/939
Karar Tarihi: 21.02.2019

TAZMİNAT DAVASI – DAVACI YARARINA UYGUN MİKTARDA MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN YANILGILI GEREKÇE İLE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile manevi tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

(5464 S. K. m. 8)

Dava: Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 16/12/2009 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 02/10/2015 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2)Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalılardan Garanti Bankasına herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen, anılan banka nezdinde davacının kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle adına kredi kartı çıkartıldığını ve bu kartın kendisine ait olmayan bir adreste diğer davalı … AŞ’nin elemanı tarafından, kimlik kontrolünde gerekli dikkat ve özen gösterilmeden dava dışı üçüncü kişiye teslim edildiğini, sözü edilen kredi kartının bilgisi dışında üçüncü kişi tarafından kullanılmasından doğan borç nedeniyle davacı aleyhine bankaca icra takibi yapıldığını, bu şekilde oluşan maddi ve manevi zararın tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalılar davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; icra takibi ve haciz işlemlerinin davacının kişilik haklarına zarar verdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine, davacının, maddi zararının ne şekilde ortaya çıktığını açıklamadığı, zararını ispatlayamadığı gerekçesiyle maddi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 8. maddesinde kart çıkaran kuruluşların yükümlülükleri düzenlenmiş ve kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart sahiplerine teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Dosya kapsamından; davacının şikayeti üzerine yürütülen ceza soruşturması kapsamında, dava konusu kredi kartının teslimine dair imzanın, davacının eli ürünü olmadığı bilirkişi tarafından tespit edilmiş ve kredi kartı başvurusunun internet ortamından yapıldığı ve kurye aracılığı ile üçüncü kişiye teslim edildiği anlaşılmıştır. O halde yaptırılan imza incelemesi ve açıklanan Kanun maddesi uyarınca davalı bankanın, basiretli bir tacir gibi kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermeyerek davacı adına kredi kartı çıkartılmasına, ve davacının haksız icra takibine uğramasına neden olduğu, diğer davalı kurye şirketinin ise gerekli kimlik kontrolünü yapmadan, kimlik numaralarını karşılaştırmadan, kredi kartını kimlik numarası farklı olan üçüncü bir kişiye gerekli dikkat ve özeni gösterilmeksizin teslim ettiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle mahkemece, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile manevi tazminat istemi yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) sayılı bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddine 21/02/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

WhatsApp üzerinden Av.Mehmet CANSIZ’a mesaj göndermek veya aramak için bu bağlantıyı TIKLAYIN

Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 0 Average: 0]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladım. 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladım. 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundum. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. 2011 Yılından beri "CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda kendi ofisiminde avukatlık hizmeti veriyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım.

0 Yorum Yap

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: