Alacağın Tahsili Amacıyla Borçlunun İşyerinden Alınarak Darp Edilmesi Halinde Yağma Suçu Oluşur mu?

Tehdit Suçu

T.C. YARGITAY

6.Ceza Dairesi
Esas: 2015/1771
Karar: 2018/2138
Karar Tarihi: 15.03.2018

YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN EYLEMLERİNİN HUKUKİ BİR ALACAĞIN TAHSİLİ AMACIYLA KASTEN YARALAMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU – SANIKLARIN SÜBUT BULAN YARALAMA SUÇUNDA EYLEMLERİNİ SİLAHTAN SAYILAN SOPA İLE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sanıkların eylemlerinin hukuki bir alacağın tahsili amacıyla kasten yaralama suçunu oluşturduğunun; ayrıca mağdurun aşamalarda değişmeyen samimi anlatımları ve doktor raporundaki bulgulara göre sanıkların sübut bulan yaralama suçunda eylemlerini silahtan sayılan sopa ile gerçekleştirmiş olmaları karşısında delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 86, 106, 150) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1- Sanıklar hakkında tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün incelenmesinde;

Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararının TCK’nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar … ve …’nun temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan kararın tebliğname gibi ONANMASINA,

2- Sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan beraat hükmü ile TCK.nın 150/1. maddesi yollaması ile basit yaralama suçundan kurulan düşme kararının incelenmesinde;

Sanık …’ın, yakınan …’dan olan alacağını tahsilini istemesine rağmen yakınanın borcunu ödememesi üzerine, olay günü yolda karşılaştıkları yakınanın yanına gidip zorla araca bindirdikten sonra götürdükleri tenha yerde yakınanı ele geçirilemeyen ancak saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli olduğu yakının beyanı ve bu beyanını destekler nitelikteki doktor raporu ile sabit olan sopa ile darp edip, üzerinde bulunan 85.-TL parayı aldıktan sonra, tekrar araca bindirip şehir merkezine götürerek bırakmaları şeklinde gerçekleşen olayda;

a- Sanıkların eylemlerinin ”yağma suçlarında daha az cezayı gerektiren hal” başlıklı 5237 sayılı TCK’nın 150/1. maddesi kapsamında silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğunun; ayrıca mağdurun aşamalarda değişmeyen samimi anlatımları ve doktor raporundaki bulgulara göre sanıkların sübut bulan yaralama suçunda eylemlerini silahtan sayılan sopa ile gerçekleştirmiş olmaları karşısında delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

b- Mağdur …’ın aşamalarda değişmeyen anlatımları, beyanlarını doğrular nitelikteki doktor raporu ile mağdurun eşi …’ın mağdurun beyanları ile örtüşen beyanları bir bütün halinde değerlendirildiğinde; sanıkların mağduru zorla araca bindirerek olayın meydana geldiği yere götürüp, burada darp ettikten sonra, tekrar mağduru araca bindirerek şehir merkezinde götürerek bırakmaları ile atılı hürriyeti tahdit suçunun sübut bulduğu gözetilmeden delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 15.03.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.