İkinci Defa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebilir mi?

Yargıtay Kararı

Bu konu biraz karışık. Şöyle izah etmeye çalışalım konuyu. Ceza Muhakemeleri kanununun 231/8. maddesi 18.06.2014 Tarihinde değişti. Bu tarihe kadar işlenen suçlarda 1 den fazla HAGB kararı verilebiliyordu. 18.06.2014 tarihinde 231/8. fıkraya “Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez”cümlesi eklendi.

Bu durumda bundan sonra bir kişi hakkında 18.06.2014 tarihinden sonra işlenen bir suç için HAGB kararı verilmişse, bu HAGB kararından sonra 2.bir HAGB kararının verilmesi yasal olarak imkansız hale geldi.

Burada açık olmayan kısım şurası: “Bir kişi hakkında 18.06.2014 tarihinden evvel işlediği bir suç için verilen HAGB kararından sonra, 18.06.2014 tarihinden sonra işlediği bir suç için HAGB kararı verilebilir mi?”

Bu sorunun cevabı “YARGITAY 18. Ceza Dairesi’nin  Esas Yıl/No: 2017/7080, Karar Yıl/No: 2019/12977 24.09.2019 tarih sayılı kararıyla cevap buldu. Kararda :

” 6545 SAYILI KANUN’UN 72. MADDESİYLE, CMK’NIN 231/8. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE OLMAMASI NEDENİYLE,

CMK’NIN 231. MADDESİNİN UYGULANMASINA ENGEL MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SANIĞIN,

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DURUŞMADAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, YENİDEN SUÇ İŞLEYİP İŞLEMEYECEĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME YAPILIP, SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN,

“HAKKINDA DAHA ÖNCE VERİLMİŞ BİR HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARAR OLDUĞU VE DENETİM SURESİ İÇERİSİNDE KİŞİ HAKKINDA KASITLI BİR SUÇ NEDENİYLE BİR DAHA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ İÇİN, ŞARTLARI OLUŞMADIĞINDAN” ŞEKLİNDEKİ GEREKÇEYLE,ANILAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMAMASINA KARAR VERİLMESİ’ni yasaya aykırı buldu ve bozdu.

Yargıtay’ın bu kararı ile “Bir kişi hakkında 18.06.2014 tarihinden evvel işlediği bir suç için verilen HAGB kararından sonra, 18.06.2014 tarihinden sonra işlediği bir suç için HAGB kararı verilebilmesinin önü açıldı kanatindeyim.

Karar metnini önemi itibariyle aşağıda sunuyorum. CANSIZ HUKUK BÜROSU-Av.Mehmet CANSIZ

YARGITAY
18. Ceza Dairesi
Esas Yıl/No: 2017/7080
Karar Yıl/No: 2019/12977
Karar tarihi: 24.09.2019
YARGITAY KARARI

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kişilerin huzur ve sükununu bozma

HÜKÜM : Mahkumiyet

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kamu dava açıldığı, bu tarihte atılı TCK’nın 151/1. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçunun uzlaşma kapsamında olmaması nedeniyle soruşturma aşamasında yapılan uzlaşma teklifinin geçersiz olduğu anlaşılmakla; mala zarar verme suçuna dair suç vasfı değiştiğinden bahisle uzlaşma kapsamında olan TCK’nın 123/1. maddesinde düzenlenen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hüküm kurulmuş olması karşısında, mahkumiyet kararı verilen bu suç yönünden uzlaştırma işlemi yapılması, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- 6545 SAYILI KANUN’UN 72. MADDESİYLE, CMK’NIN 231/8. MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN SUÇ TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTE OLMAMASI NEDENİYLE, CMK’NIN 231. MADDESİNİN UYGULANMASINA ENGEL MAHKUMİYETİ BULUNMAYAN SANIĞIN, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DURUŞMADAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK, YENİDEN SUÇ İŞLEYİP İŞLEMEYECEĞİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME YAPILIP, SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN, “HAKKINDA DAHA ÖNCE VERİLMİŞ BİR HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARAR OLDUĞU VE DENETİM SURESİ İÇERİSİNDE KİŞİ HAKKINDA KASITLI BİR SUÇ NEDENİYLE BİR DAHA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ İÇİN, ŞARTLARI OLUŞMADIĞINDAN” ŞEKLİNDEKİ GEREKÇEYLE, ANILAN KANUN MADDESİNİN UYGULANMAMASINA KARAR VERİLMESİ,

3- Sanığın lehe hükümlerin uygulanması talebinin, TCK’nın 50. maddesindeki hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesini de kapsadığı gözetilerek, CMK’nın 230/1-d maddesi uyarınca, bu hususta kanuni dayanakları da gösterilerek bir karar verilmesi gerekirken; TCK’nın 123. maddesinde tanımlanan suç bakımından seçimlik ceza belirlenmemesine rağmen, sanık hakkında TCK’nın 123/1 fıkrasının uygulandığı hüküm fıkrasında seçimlik cezalardan hapis cezasının seçildiği belirtilip kanuni dayanak olarak TCK’nın 50/2. maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmesine kanunen yer olmadığına karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 24/09/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.