Tehdit Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri Hangi Şartlarda Uygulanır?

Tehdit Suçu

T.C. YARGITAY

4.Ceza Dairesi
Esas: 2017/17184
Karar: 2018/16918
Karar Tarihi: 9.10.2018

TEHDİT SUÇU -SANIĞIN TEHDİT EYLEMLERİNİ AYNI GÜN İÇİNDE ÇOK KISA ARALIKLARLA BİRDEN FAZLA KİŞİYE KARŞI TEK BİR FİİLLE GERÇEKLEŞTİRMESİ NEDENİYLE HER BİR KATILAN İÇİN AYRI AYRI CEZA VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanığın, tehdit eylemlerini aynı gün içinde çok kısa aralıklarla birden fazla kişiye karşı tek bir fiille gerçekleştirmesi nedeniyle, zincirleme suç hükümleri gereği bir kez ceza verilip, bu cezanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43/2. maddesi ile artırılması gerekirken, her bir katılan için ayrı ayrı ceza verilmesi, bozma nedenidir.

(5271 S. K. m. 253) (5237 S. K. m. 2, 7, 43, 106)

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1) Denetim süresi içerisinde kasten işlenerek açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına neden olan kasıtlı suçların, TCK’nın 106/1-1. cümle uyarınca hükmolunan tehdit ve TCK’nın 125/1. maddesi uyarınca hükmolunan hakaret suçları olması, 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen tehdit suçu uzlaşma kapsamına alınmış olması, hakaret suçu yönünden ise CMK’nın 253/3-son maddesinde engel bulunması karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması karşısında, tehdit ve hakaret suçları yönünden, uyarlama yargılaması yapılıp yapılmadığı araştırılarak, anılan hükümler yönünden uzlaştırma işleminin olumlu sonuçlanmış olması durumunda, sanığın denetim süresinde işlediği başkaca kasıtlı suçlardan mahkum olup olmadığı tespit edilip sonucuna göre, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanıp açıklanmayacağının değerlendirilmesi zorunluluğu,

2) Kabule göre ise;

a) 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu, hakaret suçu yönünden ise, uzlaşma önerisinin yapıldığı tarihte 5271 sayılı CMK’nın 253/3. maddesinde engel bulunduğu gözetilerek, yeni düzenleme karşısında bu suç yönünden de uzlaşma önerisinde bulunulması gerektiği anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması;

b) Sanığın, katılan …’ya yönelik hakaret eylemlerini aynı gün içinde çok kısa aralıklarla mesajlar göndererek gerçekleştirmesi karşısında, eylemlerin tek bir suç olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılmadan, TCK’nın 43/1. maddesi uygulanarak ceza tayini,

c) Sanığın, tehdit eylemlerini aynı gün içinde çok kısa aralıklarla birden fazla kişiye karşı tek bir fiille gerçekleştirmesi nedeniyle, zincirleme suç hükümleri gereği bir kez ceza verilip, bu cezanın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43/2. maddesi ile artırılması gerekirken, her bir katılan için ayrı ayrı ceza verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …’nın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09/10/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.