Duygusal İlişkiyi Doğrulayan Tanık Beyanları ve SMS İçerikleri Var İse Sanığa “CİNSEL İSTİSMAR” Suçundan Ceza Verilebilir mi?

T.C. YARGITAY

14.Ceza Dairesi
Esas: 2018/6329
Karar: 2018/6758
Karar Tarihi: 14.11.2018

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU – SANIĞIN SUÇ TARİHİNDE ON BEŞ YAŞINI TAMAMLAYAN MAĞDUREYE YÖNELİK EYLEMLERİNİN ZİNCİRLEME ŞEKİLDE REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇUNU OLUŞTURDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET:12

Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurenin aşamalarda ilk cinsel ilişki tarihine ilişkin farklılık gösteren beyanları, sanığın on beş yaşını bitirdikten sonra mağdure ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdiği yönündeki savunmaları, cinsel ilişkinin mağdurenin on beş yaşını tamamlamasından sonra gerçekleştiğine dair mahkemenin kabulü, taraflar arasındaki duygusal ilişkiyi doğrulayan tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın, suç tarihinde on beş yaşını tamamlayan mağdureye yönelik eylemlerinin zincirleme şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(1412 S. K. m. 321)

Dava: İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin sanık müdafii ile O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmesi ve sanık müdafiince incelemenin duruşmalı yapılmasının talep edilmesi üzerine, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle, belirlenen tarihte gerçekleştirilen duruşmaya sanık müdafiin katılmadığı anlaşıldığından, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra evrak tetkik edildi.
Sanık hakkında tehdit suçundan (iki kez) açılan kamu davalarıyla ilgili karar verilmediği anlaşılmakla, dava zamanaşımı süresi içerisinde bu hususta mahkemece karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Sanık hakkında silahla tehdit suçundan kurulan beraat hükmünün incelenmesinde;

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan, O Yer Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık hakkında şantaj, zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;

Olayın intikal şekli, mağdure ile müştekinin aşamalarda süreklilik arz eden samimi anlatımları, müşteki ve sanık arasındaki mesajlaşmalara ilişkin tutanak içeriği ve tüm dosya kapsamına göre; 2013 yılı Şubat – Mart aylarında sanığın, kız arkadaşı mağdure ve annesi müştekiyle arasının açılmasının ardından müşteki ile mağdurenin 03.03.2013 günü Adana Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek kendisinden şikayetçi olduklarını öğrenmesi üzerine 04.03.2013 gecesi mağdurenin ailesiyle birlikte oturduğu evin önüne gelerek cep telefonuna

“hani hep onlar yaşlı diyordun ya, onları eğer birazcık düşünüyorsan aç telefonu, yok diyorsan açma ve meşgule al, ben aynı yerde bekliyorum”, “sen kendini çok akıllı sanıyorsun, madem bak ben deliyim. Ben yanacak, ceza alacaksam hadi bakalım. Ben kendi elimle resimleri, videoları önce sizinkilere, sonra da polise veriyorum. Bundan sonra sen düşün. Demek ki beni tanımamışsın…” şeklinde mesajlar gönderip mağdureyle cinsel ilişki sırasında çektiği video kaydını kastederek bunları ailesine ve polise vereceğini söylemek suretiyle şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştığı anlaşıldığından, sanığın şantaj suçundan mahkumiyeti yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçeyle beraatine karar verilmesi,

Olayın intikal şekli ve zamanı,

mağdurenin aşamalarda ilk cinsel ilişki tarihine ilişkin farklılık gösteren beyanları,

sanığın on beş yaşını bitirdikten sonra mağdure ile rızasıyla cinsel ilişkiye girdiği yönündeki savunmaları,

cinsel ilişkinin mağdurenin on beş yaşını tamamlamasından sonra gerçekleştiğine dair mahkemenin kabulü,

taraflar arasındaki duygusal ilişkiyi doğrulayan tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın, suç tarihinde on beş yaşını tamamlayan mağdureye yönelik eylemlerinin zincirleme şekilde reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturduğu gözetilerek hüküm kurulması yerine suç vasfının tayininde yanılgıya düşülerek zincirleme şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan mahkumiyetine karar verilmesi,

Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ile sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 14.11.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.