Kadının Eşine “İt Köpek” Diyerek Hakaret Etmesi Boşanma Gerekçesi midir?

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/726
Karar: 2018/12496
Karar Tarihi: 6.11.2018

BOŞANMA DAVASI –

KADININ EŞİNE İT KÖPEK ŞEKLİNDE HAKARET ETTİĞİ VE EŞİNİN ANNESİNE SENİN OĞLUN ERKEK Mİ DİYEREK AŞAĞILADIĞI

– ERKEĞİN BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirtilerek, davalı- davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de; mahkemece belirlenen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının da eşine “it, köpek” şeklinde hakaret ettiği ve eşinin annesine “senin oğlun erkek mi”diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır. O halde, taraflar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı- davacı erkek dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru olmayıp bozma gerektirmiştir.

(4721 S. K. m. 166)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-davacı erkek tarafından kendi davasının reddi ve kadının bağımsız tedbir nafakası davasının kabulü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirtilerek, davalı- davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar verilmiş ise de; mahkemece belirlenen ve gerçekleşen erkeğin kusurlu davranışları yanında, yapılan yargılama ve toplanan delillerden kadının da eşine “it, köpek” şeklinde hakaret ettiği ve eşinin annesine “senin oğlun erkek mi” diyerek aşağıladığı anlaşılmaktadır. O halde, taraflar arasındaki ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı- davacı erkek dava açmakta haklıdır. Davalı-davacı erkeğin boşanma davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddi doğru olmayıp bozma gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA,  temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 06.11.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.