Fetö Sanıklarının “Etkin Pişmanlık” Hükümlerinden Yararlanarak Tahliyesi Mümkün mü?

Ceza Hukuku

Bu sorunun cevabı EVET mümkün. Bu imkandan “İTİRAFÇI VEYA GİZLİ TANIK” olarak faydalanan yani TCK 221. Maddede düzenlenmiş olan Etkin Pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye olan  pek çok FETÖ Sanığı var. Bazen halk arasında bu tür serzenişleri duyarız, “ŞU KİŞİ YILLARDIR FETÖ ÖRGÜTÜNE ÇALIŞIYOR, ADAM TUTUKLANDI, BİR HAFTA İÇİNDE ÇIKTI, BU NASIL ADALET” 

Bu konuda Tck 221. Madde ile birlikte 5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun 5. Maddesini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Çünkü FETÖ gibi silahlı terör örgütü üyeleri, kendilerinin ve ailelerinin CAN VE MAL GÜVENLİĞİNDEN EMİN OLMAK İSTERLER. KİMLİĞİ GİZLİ TUTULMAZSA VE DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ ALINMAZSA “ONLARIN AĞZINDAN ÖRGÜTÜN DİĞER ÜYELERİNİN VEYA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN YAKALANMASINI SAĞLAYACAK BİLGİLER” ALMAK ÇOK ZOR HATTA İMKANSIZDIR. 

               TCK 221 ve Tanık Koruma Kanunu hükümleri ile “Etkin Pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak, – Örgüt üyeliği dışında” örgütün işlediği herhangi bir iştirak etmeyen üye veya yöneticiler, VERDİĞİ BİLGİLERİN ÖNEMİNE GÖRE Cezalarından 1/3 den 3/4 e kadar indirim alabilecekleri gibi, HİÇ CEZA ALMADAN DA KURTULABİLİRLER

Kanun No: 5237
Türk Ceza Kanunu (TCK)

Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 12.10.2004
R.G. No: 25611

Etkin pişmanlık (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 221 – (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(4) Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan, (EKLENMİŞ İBARE RGT: 08.07.2005 KANUN NO: 5377/26) ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz. Kişinin bu bilgileri yakalandıktan sonra vermesi halinde, hakkında bu suçtan dolayı verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılır.

(5) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Denetimli serbestlik tedbirinin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/8)
(6) Kişi hakkında, bu maddedeki etkin pişmanlık hükümleri birden fazla uygulanmaz.

Kanun No: 5726
Tanık Koruma Kanunu (TKK) (YÜR. TAR.: 05.07.2008)

Kabul Tarihi: 27.12.2007
R.G. Tarihi: 05.01.2008
R.G. No: 26747

Tanık koruma tedbirleri

MADDE 5 – (1) Bu Kanun kapsamında bulunanlar hakkında uygulanabilecek tanık koruma tedbirleri şunlardır:

a) Kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilmesi.

b) Duruşmada hazır bulunma hakkına sahip bulunanlar olmadan dinlenmesi ya da ses veya görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda dinlenmesi.

c) Tutuklu veya hükümlü olanların durumlarına uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilmesi.

ç) Fizikî koruma sağlanması.

d) Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi:

1) Adlî sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve kayıtlarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

2) Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve her türlü ruhsat gibi resmî belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi.

3) Taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik işlemlerin yapılması.

e) Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî yardımda bulunulması.

f) Çalışan kişinin iş yerinin ya da iş alanının değiştirilmesi veya öğrenim görenin devam etmekte olduğu her türlü eğitim ve öğretim kurumunun değiştirilmesi.

g) Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşamasının sağlanması.

ğ) Uluslararası anlaşmalara ve karşılıklılık ilkesine uygun şekilde, geçici olarak başka bir ülkede yerleştirilmesinin sağlanması.

h) Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi.

(2) Bu maddede yazılı olan tedbirlerden biri veya birkaçı aynı anda uygulanabilir. Bununla birlikte aynı sonuç daha hafif bir tedbir ile elde edilebiliyor ise bu durum da göz önünde tutulur.

(3) Bu madde hükümlerine göre uygulanacak koruma tedbirlerinin esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.