Dolandırıcılık Suçunda “Hileli-Aldatıcı Davranış ve Zarar” Yoksa Suç Oluşur Mu?

T.C. YARGITAY 15.Ceza Dairesi     Esas: 2016/1279     Karar: 2016/5679    Karar Tarihi:    01.06.2016

ÖZET: Önceden doğmuş bir zarar veya doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç, kandırıcı nitelikteki davranışlar sonucu doğmayacağından, suça konu çekin beraat hükmü kesinleşen ……’e önceden doğan borç nedeniyle sonradan düzenlenerek verilmesi sebebiyle, dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesine dayanan kabulde bir isabetsizlik görülmediğinden hükmün onanması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 158) (YCGK. 03.03.1998 T. 1998/6-8 E. 1998/69 K.)

Dava ve Karar: Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın çek sahibinin rızası dışında elinden çıkmış olan çeki, sahte olarak düzenlenmiş şekilde önceden doğan borca yönelik olarak beraat eden temyiz dışı sanık ……’e verdiği, …. in de belirtilen çeki, aldığı mal karşılığı katılana verdiği, beraat kararı kesinleşen sanık …..’in sanık …..’nin evinin mermer mutfak tezgahını yaptırdığı, sanık ….’nin….’a ait aracı alarak borçlandığı, borcuna karşılık kendisine ait 5.500 TL lik bir çek verdiği ancak çekin karşılığının olmaması nedeniyle ….’ın da bu çeki sanık…’ya verdiği, sanık …..’nın bu kez suça konu, keşidecisi ….. olan Türkiye Halk bankası Anamur Şubesinden alınan 10/11/2005 tarihli 7500 TL bedelli çeki verdiği, ….’ın da bu çeki ve bir miktar bono ile birlikte katılan …..’e verdiği, somut olayın bu şekilde cereyan etmesi nedeniyle, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.03.1998 tarih ve 6/8-69 sayılı kararında açıklandığı üzere, önceden doğmuş bir zarar veya doğmuş bir borç için hileli davranışlarda bulunulması halinde, zarar veya borç, kandırıcı nitelikteki davranışlar sonucu doğmayacağından, suça konu çekin beraat hükmü kesinleşen ……’e önceden doğan borç nedeniyle sonradan düzenlenerek verilmesi sebebiyle, dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesine dayanan kabulde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Sonuç: Bozmaya uyularak, yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç yönünden gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin yeterince araştırılmadan kanuna aykırı karar verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün ONANMASINA, 01.06.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.