Tanık Olarak Mahkemeye Bildirilmişim, Gitmek Zorunda Mıyım? Gitmezsem Ne Olur?

Bu sorunun cevabı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 245. Maddede cevap bulmuştur. Eğer usulüne uygun olarak tanıklık için çağrıldıysanız ( İstisnalar HMK 247-248-249-250) TANIKLIK YAPMAK ZORUNDASINIZ. Bu zorunluluğa rağmen ve mazeret bildirmeksizin tanıklık yapmaya gitmezseniz;

  1. Mahkeme Hakkınızda zorla getirme kararı verir ve
  2. Gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmeder.

Çağrıya uyma zorunluluğu

MADDE 245 – (1) Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrıldığı halde mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir, gelmemesinin sebep olduğu giderlere ve beşyüz Türk Lirasına kadar disiplin para cezasına hükmolunur. Zorla getirtilen tanık, evvelce gelmemesini haklı gösterecek sebepleri sonradan bildirirse, aleyhine hükmedilen giderler ve disiplin para cezası kaldırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.