Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Yönetmelik: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Kurum: Bakanlar Kurulu
Kabul Tarihi: 11.02.2010
R.G. Tarihi: 06.04.2010
R.G. No: 27544

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 12.01.2017 RG NO: 29946)
(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı (EKLENMİŞ İBARE RGT: 07.12.2018 RG NO: 30618) veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) 50 kişilik istihdam oluşturduğu (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2) Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.

e) (DEĞİŞİK BENT RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) (KOD 2)
En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen.

(3) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir:

a) İsteği belirten form dilekçe.

b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

c) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi.

ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.

e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

(4) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(5) Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (DEĞİŞİK İBARE RGT: 12.01.2017 RG NO: 29946) (KOD 1) (b) ve (c) bentlerine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve (DEĞİŞİK İBARE RGT: 12.01.2017 RG NO: 29946) (KOD 1) üçüncü fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 12.01.2017 RG NO: 29946)
(6) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru (EKLENMİŞ İBARE RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540) ve/veya çapraz döviz kuru esas alınır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540)
(7) İkinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.09.2018 RG NO: 30540)
(8) İkinci fıkra kapsamında yapılacak yatırım türleri arasında belirtilen süreyi tamamlamak amacıyla geçişkenlik mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.