Adli Sicile Kaydedilen ve Kaydedilmeyen Bilgiler

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER

 1. Hapis cezaları ile ilgili olarak Hapis cezasına mahkûmiyet kararı
 2. Koşullu salıverilme kararı
 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar
 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar
 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu
 6. Hapis cezasının ertelenmesi halinde Denetim süresi
 7. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu
 8. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar
 9. adli para cezası ile ilgili olarak adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü
 10. adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
 11. adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu
 12. adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
 13. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü
 14. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar
 15. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar
 16. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanun sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar
 17. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar
 18. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar
 19. Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
 20. Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar
 21. Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
 22. Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki feri cezalar
 23. Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen mahkûmiyet hükmü ya da eski hükümde değişiklik yapan tüm hüküm ve kararlar

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLMEYECEK BİLGİLER

 1. Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri
 2. Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar
 3. İdari para cezasına ilişkin kararlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.