Eylül 2017

bylock

Gaziantep B.A.M’ dan Emsal Karar: ” FETÖ SANIKLARI DA “ETKİN PİŞMANLIK”TAN (TCK 221/3) FAYDALANABİLİR”

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA Konu : SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – SANIĞIN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GİZLİ HABERLEŞME AĞI OLAN VE ŞİFRE İLE ÖZEL OLARAK YÜKLENİLEN BYLOCK ADLI HABERLEŞME PROGRAMINI KULLANDIĞI – HER HANGİ BİR SUÇUN İŞLENİŞİNE İŞTİRAK ETMEYEN… 

İşveren “İşçinin Yazılı Rızasını Almadan Çalışma Koşullarında Değişiklik Yapabilir Mi?”

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi Kanun No: 4857 İş Kanunu “MADDE 22 – İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu… 

Boşanma Davasında Sosyal Medya Etkisi

Facebook Hesabından Başka Bir Erkekle Birlikte Çekilmiş Samimi Fotoğrafların Paylaşması, BOŞANMADA AĞIR KUSUR MUDUR?

ÖZET: Somut olayda; davalı kadının facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde bulunan hesabında başka bir erkekle birlikte çekilmiş samimiyet içeren fotoğraflarını paylaşması, yine bu kişi ile aynı sosyal paylaşım sitesinde yazışmalar yapması, ayrıca aynı erkekle görüşmek için mevcut telefonundan ayrı olarak… 

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’e Göre:”Müdafi, Avukat ve Noter ile Görüşme”

Hükümlü ve Tutuklu’ların Avukat, Müdaafi ve Noter İle Görüşmeleri Yönetmelik: Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik Kurum: Adalet Bakanlığı Kabul Tarihi: 17.06.2005 R.G. Tarihi: 17.06.2005 R.G. No: 25848 Tutuklunun müdafi ile görüşmesi Madde 19 – Tutuklu, vekaletname aranmaksızın müdafi… 

Maaş hesabına bloke

Banka Tarafından Maaş Hesabının Tamamına Bloke Konması YASAL MIDIR?

ÖZET: Davacının maaşının yalnız 1/4’ü oranında kesinti yapılabileceği halde, davalının davacıya ait Maaş Hesabının Tamamına Bloke Konması hukuki dayanaktan yoksundur. Esasen bu hususlar mahkemenin de kabulünde bulunmaktadır. Ancak, mahkemece davalının yaptığı kesintinin icraya yönelik olması, kredi alacağının tamamının tahsil edilmemiş bulunması, kesinti… 

Borçludan Senet Alırken Alacaklının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

1- Borçludan Senet Alırken Senet altındaki imzanın huzurunuzda (yanınızda ve gözünüzün önünde) atılmasına özen gösterin.Yanınızda atılmayan imzanın geçerliliğinden emin olamazsınız, belki de borçlu değil başkası atmıştır. Dolayısı ile senet ödenmez de icraya konu ederseniz, borçluya “imza tarafımıza ait değildir” itirazında… 

Tedbir Nafakası

Nafakaya Hükmedilirken Muhtemel Bir Zarardan Dolayı Şarta Bağlı Hüküm Kurulabilir mi?

NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI – NAFAKAYA HÜKMEDİLİRKEN MUHTEMEL BİR ZARARDAN DOLAYI ŞARTA BAĞLI HÜKÜM KURULAMAYACAK OLMASI – NAFAKA BAĞLANAN KADIN YENİDEN EVLENDİĞİNDE İLERDE BOŞANABİLİR DÜŞÜNCESİYLE NAFAKANIN KALDIRILMAMASI YOLUNA GİDİLEMEYECEĞİ T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/3-514 Karar: 2011/542 Karar Tarihi: 21.09.2011… 

ZİYNET EŞYALARI

Yargıtay “Ziynet Eşyalarının Niteliği Gereği Kadının Ortak Konuttan Ayrılırken Yanında Götürmesi Hayatın Olağan Akışına Uygun Düşer” dedi.

ÖZET: Ziynet eşyaları’ nın niteliği gereği kadının ortak konuttan ayrılırken yanında götürmesi hayatın olağan akışına uygun düşer. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadın tanıklarının ziynet eşyaları konusunda görgüye dayalı bilgilerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davacı kadın dava konusu ziynet eşyalarının erkek…