Ocak 2018

Şüpheli-Sanık Karar Takip Formları İle Gıyabi Tutuklama Kararları Ve Yakalama Emirlerinin UYAP’ta Düzenlenmesi, İnfaz Ve Güncelliklerinin Takibi Hakkında Genelge

Şüpheli-Sanık Karar Takip Formları İle Gıyabi Tutuklama Kararları Ve Yakalama Emirlerinin UYAP’ta Düzenlenmesi, İnfaz Ve Güncelliklerinin Takibi Hakkında Genelge Sayı: B.03.1.HSK.07.0.12.04-010.06.02-1-2011 Kurum: Hakimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu Şüpheli ve sanıklar hakkında; tamamlanan adli soruşturma ve kovuşturma sonuçlarının ilgili adli kolluk… 

Cinsel İstismar Davalarında Raporlar Arasında Çelişki

Cinsel istismar Davalarında Raporlar Arasında Çelişki Ceza Genel Kurulu 2012/1507 E. , 2014/285 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ :BURSA 3. Ağır Ceza GÜNÜ :05.05.2011 SAYISI :499-187   Çocuğun cinsel istismarı suçundan sanıklar R.. A.. ve S.. Ç..’nin 5237 sayılı TCK’nun 103/1-a yollamasıyla 103/2, 103/4, 43/1, 31/2,… 

1390 Sayılı “Mülkiyet Hakkına Tahdit Edici Şerhler” Konulu Genelge

1390 Sayılı “Mülkiyet Hakkına Tahdit Edici Şerhler” Konulu Genelge 18/2/1965 tarihinde kabul edilen ve 6/3/1965 günü 11946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanununu değiştiren 538 sayılı Kanun 6/6/1965 günü yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, 2004 sayılı İcra ve İflâs… 

Taşınmaz-Hukuku

Elatmanın Önlenmesi Davasında Harca Esas Değer Neye Göre Belirlenir?

Elatmanın Önlenmesi Davasında Harca Esas Değer T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas No:2014/19842 Karar No: 2017/1043 Karar Tarihi: 06.03.2017 ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – MAHKEMECE YARGILAMA SIRASINDA KEŞFEN BELİRLENEN DEĞER ÜZERİNDEN HARÇ TAMAMLATILMADAN YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİĞİ – DAVA DİLEKÇESİNDE HARÇLANDIRILAN BEDELİN…