Şubat 2018

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Mirasçılar Tenkis Davası İle Birlikte veya Tenkis Davası Açtıktan Sonra Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal-Tescil Davası Açabilir mi?

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil davası T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas:  1986/4 Karar: 1987/5  Karar Tarihi: 22.05.1987 ÖZET: Miras bırakanın yaptığı temliki tasarruflardan zarar gören mirasçılar tenkis davası ile birlikte kademeli olarak veya tenkis davası açtıktan… 

Maaş hesabına bloke

Banka Çektiği Kredi İçin Borçlunun Emekli Maaşına Bloke Veya Haciz Koyabilir Mi?

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas No:2016/2564 Karar No:2017/4666 Karar Tarihi: 25.09.201 MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 19/11/2015 tarih ve 2014/204-2015/571 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin… 

Yargıtay Kararı

İpoteğin Kaldırılmasına Dair Mahkeme Kararlarının İcrası İçin Kararın Kesinleşmesi Sart Mıdır?

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/21934 Karar: 2017/189 Karar Tarihi: 16.01.2017 ŞİKAYET DAVASI – TAKİBİN İPTALİ – TAKİP DAYANAĞI İLAMDA İPOTEĞİN TERKİNİNE HÜKMEDİLDİĞİ – İPOTEK TERKİNİNİN TAPUDA SİCİL DEĞİŞİKLİĞİNE SEBEBİYET VERECEĞİ – İLAMIN İNFAZI İÇİN KESİNLEŞMESİ GEREKTİĞİ – ŞİKAYETİN KABULÜNE… 

Askere Giderken Kıdem Tazminatını Alarak İşten Çıkan İşçi İşe İade Davası Açabilir Mi?

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11565 Karar: 2014/11387 Karar Tarihi: 05.05.2014 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI – İŞVERENE ASKERLİK SONRASI İŞÇİYİ İŞE ALMA KONUSUNDA YÜKÜMLÜLÜK GETİRİLDİĞİ BAŞLATILMAMASI HALİNDE CEZAİ YAPTIRIM OLARAK TAZMİNAT ÖDENMESİNİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ – DAVACININ TALEBİNİN ASKERLİK DÖNÜŞÜ…