Ekim 2018

Soru: Borçlum Babasından Gelen Mirası Reddetmiş, Yasal olarak Ne Yapabilim?

Mirasçılar TMK 605. Madde uyarınca mirası reddetme hakkına sahiptir.Yine TMK 606. Maddeye göre mirasçılar, mirası 3 ay içinde reddetme hakkına sahiptir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar… 

Adli Sicildeki Kayıtlar Hangi Şartlarda Arşiv Kaydına Alınabilir?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti… 

Adli Sicile Kaydedilen ve Kaydedilmeyen Bilgiler

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER Hapis cezaları ile ilgili olarak Hapis cezasına mahkûmiyet kararı Koşullu salıverilme kararı Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu Hapis cezasının ertelenmesi halinde Denetim… 

İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Halinde “TEHİR-İ İCRA- İCRANIN ERTELENMESİ” Kararı Devam Eder Mi?

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO  : 2017/1959 Esas KARAR NO : 2017/2039 Karar TÜRK MİLLETİ ADINA İSTİNAF KARARI İNCELENEN KARARIN  MAHKEMESİ                     : BAKIRKÖY 7.İCRA HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ                                : 04.05.2017 NUMARASI                         : 2016/1586 Esas – 2017/473 Karar DAVANIN KONUSU         : Şikayet ( İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ               … 

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kime Ait Olur? Çocuk Kimin Soyadını Alır? Vs…

1-Yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu 321. maddesine göre çocuk, anne ve baba evli ise ailenin evli değilse annesinin soyadını alır. Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla kurulur. Evlilik dışı doğan çocuk annenin başvurusu ile annenin kütüğüne kaydedilir ve çocuk annenin… 

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı RGT: 06.10.2018 RG NO: 30557 MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi… 

Sahte Fatura

Sahte Fatura Düzenleme Suçunun Kurucu Unsuları Nelerdir?

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/8476 Karar: 2018/1739 Karar Tarihi: 27.02.2018 ÖZET: Faturaların kanunda öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerekmesi karşısında; ilgili yıla ait suça konu faturaların asılları veya onaylı suretlerinin getirtilip denetime elverişli olacak şekilde dosyaya konulması, incelenerek kanunda öngörülen… 

Hangi Şartlarda Uyuşturucu Ticareti Yapma Suçundan,Hangi Şartlarda Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçundan Ceza Verilir?

T.C. YARGITAY 20.Ceza Dairesi Esas: 2017/6709 Karar: 2018/1159 Karar Tarihi: 27.02.2018 UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA SUÇU – SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI İLE ELE GEÇİRİLİŞ BİÇİMİ – SANIĞIN TANIK İLE BİRLİKTE KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU SATIN ALDIKLARI – SANIĞIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU…