Kasım 2018

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu: “Sözleşmenin Belirli Süreli Yapılması Gereken Hallerde Belirli Süreli Sözleşmenin Zincirleme Yapılması Sözleşmenin Belirli Süreli Olma Niteliğini Ortadan Kaldırmaz”

T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas: 2017/1 Karar: 2018/2 Karar Tarihi: 23.02.2018 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ – SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI GEREKEN HALLERDE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMENİN ZİNCİRLEME YAPILMASI SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMA NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI – SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ… 

Manevi Tazminat Haczedilebilir mi?

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2018/4648 Karar: 2018/10248 Karar Tarihi: 22.10.2018 ŞİKAYET – MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI ÜZERİNE HACİZ KONULABİLECEĞİ GÖZ ARDI EDİLEREK HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİNİN MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI YÖNÜNDEN KABULÜ DOĞRU GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda; icra takibine konu… 

ZİYNET EŞYALARI

Davalı Erkek Kadından Aldığını ve Bozdurduğunu Kabul Ettiği Ziynetleri Kadına Mislen İade Ettiğini Tanıkla İspatlayabilir Mi?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3169 Karar: 2018/9476 Karar Tarihi: 18.09.2018 BOŞANMA DAVASI – DAVALI ERKEK KADINDAN ALDIĞINI VE BOZDURDUĞUNU KABUL ETTİĞİ ZİYNETLERİ KADINA MİSLEN İADE ETTİĞİNİN İSPATLANDIĞI – KADININ ZİYNET ALACAĞI DAVASININ REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Davacı… 

Birden Fazla Kaçakçılık Suçu İşleyen Zincirleme Suç Hükümlerinden Faydalanır Mı?

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2018/4683 Karar: 2018/5363 Karar Tarihi: 16.05.2018 KAÇAKÇILIK SUÇU – BENZER EYLEM NEDENİYLE SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVA BULUNDUĞU – SUÇ VE İDDİANAME TARİHLERİ DİKKATE ALINIP ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİ GEREĞİ ÖZET: Benzer eylem nedeniyle… 

Sigorta Başlangıç Tarihinin Tespiti Davasında Bordro Tanığı Yoksa, Komşu İşyerlerinde Çalışanlar Tanık Olarak Dinlenebilir Mi?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2017/5405 Karar: 2018/3060 Karar Tarihi: 29.03.2018 SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ – KOMŞU İŞYERİ TANIĞININ TESPİT EDİLİP DİNLENECEĞİ – BORDRO TANIĞI BULUNMADIĞI – ÇALIŞMA OLGUSUNUN SOMUT VE İNANDIRICI BİLGİLERE DAYALI ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI GEREĞİ ÖZET:… 

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası – Bir Kimsenin Doğmadan Önce Nüfusa Tescilinin Mümkün Olmadığı

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2017/6476 Karar: 2017/15994 Karar Tarihi: 30.11.2017 ÖZET: Bir kimsenin doğmadan önce nüfusa tescili mümkün olmadığı halde, doğum tarihinin nüfusa tescilden sonraki tarih olarak düzeltilmesi nüfus kayıtlarında çelişki meydana getirmektedir. Hakim, nüfus kayıtlarında düzeltme yapılmasına karar…