Aralık 2018

KASTEN YARALAMA SUÇU-SANIĞIN OLAY GÜNÜ KULLANDIĞI CEP TELEFONU NUMARASI ÜZERİNDEN YERİ TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/3741 Karar: 2018/1902 Karar Tarihi: 19.04.2018 KASTEN YARALAMA SUÇU – SANIĞIN OLAY TARİH VE SAATİNDE OLAY YERİNDE BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ – DİNLENMEYEN TANIKLARIN DİNLENECEĞİ – SANIĞIN OLAY GÜNÜ KULLANDIĞI CEP TELEFONU NUMARASI ÜZERİNDEN YERİ TESPİT… 

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR? ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/18650 Karar: 2017/6061 Karar Tarihi: 11.09.2017 TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – DAVACI BAKIMINDAN DEĞİŞEN VE GELİŞEN DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI – ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN OLAY TARİHİ OLDUĞU – ZAMANINDA İLERİ SÜRÜLEN… 

YAĞMA SUÇUNDA MAĞDURDAN ZORLA ALINAN MAL VEYA PARANIN KISA SÜRE SONRA İADE EDİLMESİ DURUMUNDA “TCK 35- TEŞEBBÜS” MADDESİ GEREĞİNCE İNDİRİM YAPILMALI MI? YAĞMA SUÇU NE ZAMAN TAMAMLANMIŞ SAYILIR?

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2017/3742 Karar: 2018/1459 Karar Tarihi: 22.02.2018 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN BİRLİKTE KATILANI ORMANLIK BİR ALANA GÖTÜRÜP ZORLA CEP TELEFONUNU VE CÜZDANINI ALIP SONRA BUNLARI İADE ETTİKLERİ – YAĞMA EYLEMİNİN TAMAMLANDIĞI… 

Hangi Durumlarda Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”ndan da CEZA DAVASI AÇILIR?

Alkollü araç kullanmanın öncelikle idari yaptırımı vardır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinde Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmanın idari ve cezai yaptırımları ayrıntısı ile belirtilmiştir. Kanun No: 2918 Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi… 

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN AYNI SUÇTAN SABIKASI YOKSA HAPİS CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2018/1408 Karar: 2018/2803 Karar Tarihi: 13.03.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ… 

Sahte Fatura

Sahte fatura düzenleme suçu – Defterdar veya Vergi Dairesi başkanı adına imza atmaya yetkili olanlardan mütalaa alınması lüzumu

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2018/1507 Karar: 2018/1386 Karar Tarihi: 19.02.2018 SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU – DEFTERDAR VEYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ADINA İMZA ATMAYA YETKİLİ OLANLARDAN MÜTALAA ALINMASI LÜZUMU – DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDE BULUNAN MÜTALAA ALINMAKSIZIN DAVAYA DEVAM EDİLDİĞİ –… 

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu – Aldatma Yeteneğinin Tartışılması Gereği

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2018/1186 Karar: 2018/1101 Karar Tarihi: 12.02.2018 RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SUÇA KONU BELGE İNCELENİP ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILACAĞI – BELGE ASLININ DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE DOSYADA BULUNDURULMASI LÜZUMU – ALDATMA YETENEĞİNİN KARARDA TARTIŞILMASI GEREĞİ… 

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Yönetmelik: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 11.02.2010 R.G. Tarihi: 06.04.2010 R.G. No: 27544 Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan… 

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçilebilir Mi? Vazgeçilebilmesi İçin Süre Ne Kadardır?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3210 Karar: 2018/7337 Karar Tarihi: 05.06.2018 BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN ANLAŞMALI BOŞANMASINDAN SONRA HÜKMÜN KADIN TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ – ANLAŞMALI BOŞANMA YÖNÜNDE OLUŞAN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR EŞLERİN BUNDAN DÖNEBİLECEĞİ – DAVANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA OLARAK GÖRÜLMESİ…