Mart 2019

Nüfus Müdürlüğü’ne Gerçek Dışı Beyanda Bulunmanın Hapis Cezası Var mı?

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 67/1 M.addesine göre “herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Kanun No: 5490 Nüfus Hizmetleri Kanunu (NHK) Kabul Tarihi:…