Temmuz 2019

Vasiyetnamenin İptali Davası-Resmi Vasiyetname Hangi Şartlarda İptal Edilebilir?

Madde 557 – Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir:
1. Tasarruf mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,
2. Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,
3. Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlaka aykırı ise,
4. Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa.

Mağdurun Facebook Profilinde Kendini Reşit Olarak Tanıtması ve Rızasıyla İlişkiye Girmesi Halinde Cinsel İstismar Suçu Oluşur mu?

Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin aşağıda sunduğumuz kararı bizce çok önemli bir karar.Bu kararda kısaca; Mağdurun gerçek yaşı 14 yıl 7 ay. Yani Daha 15 yaşını doldurmamış. Mağdur kız, erkek arkadaşına Facebook Profil bilgilerini göstererek kendisini 18 yaşında olduğu konusunda ikna… 

Hizmet Tespiti Davalarında HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Hangi Şartlarda İşlemez?

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2008/21-163 Karar: 2008/207 Karar Tarihi: 27.02.2008 HiZMET TESPiTi DAVASI – İŞVEREN TARAFINDAN DAVACI ÇALIŞMALARININ BİR BÖLÜMÜNÜN KURUMA BİLDİRİLEREK KAYDA GEÇİRİLMESİ – KURUMA BİLDİRİLMEYEN DEVREDE ARALIKSIZ ÇALIŞMA OLGUSUNUN ANLAŞILMASI – HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN VARLIĞINDAN SÖZ… 

YHGKK”Aynı Taşınmaz için 2 Farklı Kira Bedelli Sözleşme Var İse..”

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/6-491 Karar: 2005/471 Karar Tarihi: 21.09.2005 TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI – TEMERRÜT OLGUSUNUN VE TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE KOŞULLARININ SOMUT OLAYDA GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ HUSUSU – İKİNCİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN DÜŞÜK STOPAJ ÖDENMESİ AMACIYLA DÜZENLENMİŞ OLMASI –… 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre “Borçlu Yakınına Mesaj Atmanın Yaptırımı Nedir?”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu web sayfasında bugün avukatları ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı.Borçlunun yeğenine mesaj atan avukata, KVKK mevzuatına aykırılıktan 50.000 TL idari para cezası verildi. İlgil karar: KVKK İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile… 

Mal Paylaşımı

Boşanmadan Doğan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Zamanaşımı Süresi 1 Yıl mıdır,10 Yıl Mıdır?

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/8-375 Karar: 2013/520 Karar Tarihi: 17.04.2013 KATKI PAYI VE KATILMA ALACAĞI DAVASI – KATILMA ALACAĞINA İLİŞKİN ISLAHIN ON YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU – DAVANIN ON YILLIK DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE DİRENMENİN…