Mart 2020

Hsyk Kararları

Hsyk’dan Yeni Coronavirüs Düzenlemesi: “Tutuklu ve Acil İşler Dışındaki duruşma ve Keşifler 30.04.2020 Tarihine Kadar ertelendi”

Hsyk Kararını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Peki bu karar ne anlama geliyor?            Bu karar, 30.04.2020 tarihine kadar, tutuklu sanığı bulunan ceza davalarının duruşmaları ve acil sayılan işler dışındaki tüm davaların duruşmalarının ve keşiflerinin ertelenmesi anlamına geliyor.… 

Af Yasası Kimleri Kapsıyor

Af yasası Kimleri Kapsıyor?

CEZA İNDİRİMİ DETAYLARI NELER? Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu. Edinilen bilgilere göre değişiklikler ile… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA: Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas amaç ve niyetleri, görünürdeki sözleşmenin hukuki sonuçlarını doğurmaması ve bu yolla üçüncü kişilerin aldatılmasıdır. Taraflar gerçek iradelerine uymayan görünürdeki bir sözleşme için anlaşmakta… 

Düzensiz Göçmen

Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sınır Dışı Etme Kararı YUKK’nun 54 üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Muris Muvazaası Sebebiyle “Tapu İptali ve Tescil Davası Hangi Şartlarda Açılabilir?

T.C. YARGITAY 1.Hukuk DairesiEsas: 2019/3286Karar: 2019/4803Karar Tarihi: 23.09.2019 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİLİ İSTEĞİ – GERÇEK İRADE VE AMACIN TESPİTİ – TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİYLE USUL VE YASAYA UYGUN OLAN HÜKMÜN…