Nisan 2020

Corona Yargı Süreleri

Cumhurbaşkanı Kararı İle Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi 30 Nisandan 15 Hazirana Uzatıldı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Koronavirüs Tedbirleri)Kanun No: 7226Kabul Tarihi: 25.03.2020R.G. Tarihi: 26.03.2020R.G. No: 31080 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru,… 

Mehmet Cansız

Tartıştığı Eşinin Haberi Olmadan Kapı Kilidinin Değiştirilmesi Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu (TCK)Kanun No: 5237Kabul Tarihi: 26.09.2004R.G. Tarihi: 12.10.2004R.G. No: 25611 Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.… 

Hsyk Kararları

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.04.2020 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Tam Metin)

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 7242Kabul Tarihi: 14/4/2020RGT: 15.04.2020RG NO: 31100 MADDE 1 – 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde…