5237 Sayılı T.C.K’ya Göre Dava Zamanaşımı Süreleri Nelerdir? Bu Süreler Uzar mı?.

DAVA ZAMANAŞIMI NEDİR?:

Suçun işlendiği tarihten itibaren TCK’66. maddede belirlenen sürelerin geçmiş olması veya süresi içinde dava açılmış olmasına rağmen davanın kesin kararla sonuçlandırılmamış olması durumunda, devletin cezalandırma hakkından vazgeçmiş sayılması ve ceza davasının düşmesi sonucunu doğruan hukuki bir kavramdır.

Kanun No: 5237
Türk Ceza Kanunu (TCK)

Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 12.10.2004
R.G. No: 25611

Dava zamanaşımı (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 66 – (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmibeş yıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda onbeş yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,

Geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zamanaşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zamanaşımı bakımından hapis cezası esas alınır.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 08.07.2005 RG NO: 25869 KANUN NO: 5377/8) (KOD 1)
(5) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zamanaşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zamanaşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üstsoy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun onsekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.

Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 67 – (1) Soruşturma ve kovuşturma yapılmasının, izin veya karar alınması veya diğer bir mercide çözülmesi gereken bir meselenin sonucuna bağlı bulunduğu hallerde; izin veya kararın alınmasına veya meselenin çözümüne veya kanun gereğince hakkında kaçak olduğu hususunda karar verilmiş olan suç faili hakkında bu karar kaldırılıncaya kadar dava zamanaşımı durur.

(2) Bir suçla ilgili olarak;

a) Şüpheli veya sanıklardan birinin savcı huzurunda ifadesinin alınması veya sorguya çekilmesi,

b) Şüpheli veya sanıklardan biri hakkında tutuklama kararının verilmesi,

c) Suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi,

d) Sanıklardan bir kısmı hakkında da olsa, mahkûmiyet kararı verilmesi,

Halinde, dava zamanaşımı kesilir.

(3) Dava zamanaşımı kesildiğinde, zamanaşımı süresi yeniden işlemeye başlar. Dava zamanaşımını kesen birden fazla nedenin bulunması halinde, zamanaşımı süresi son kesme nedeninin gerçekleştiği tarihten itibaren yeniden işlemeye başlar.

(4) Kesilme halinde, zamanaşımı süresi ilgili suça ilişkin olarak Kanunda belirlenen sürenin en fazla yarısına kadar uzar.

“5237 Sayılı T.C.K’ya Göre Dava Zamanaşımı Süreleri Nelerdir? Bu Süreler Uzar mı?.” hakkında 4 yorum

 1. Merhaba Mehmet Bey eski erkek arkadaşım attığım mesajları göstererek 5237 05/2.d suçunu özlediğimi ifade etmis dava açmış. Mesajlar olduğu için davanın düşmesini beklemem gerekiyormuş. Ne kadar zamanda bu dava duser acaba sözlü olarak mesajlarım dolayısıyla açılan bir dava

  1. Merhaba. 5237 Sayılı yasanın 05/2.d maddesi ceza hükmü içermiyor. Sanırım 105/2-d fıkrasını kastediyorsunuz.

   “Cinsel taciz (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

   (BKNZ. UYARI NOTU)
   MADDE 105 – (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına (DEĞİŞİK İBARE RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/61) (KOD 2) , fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)

   (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/61) (KOD 2) (KOD 1)
   (2) Suçun;

   a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

   b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

   c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

   d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

   e) Teşhir suretiyle,

   işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”
   Öncelikle şunu tam olarak anlamadım.”Eski erkek arkadaşınız sizi cinsel tacizden şikayet ettiyse ve şikayetini geri almadıysa Savcı soruşturma açacaktır ve delil durumuna göre Asliye ceza Mahkemesinde dava açılacaktır. Attığınız mesajlar taciz niteliğinde ise ve şikayet de geri alınmazsa ceza alırsınız.

 2. Cengiz kaynak

  Sayın Mehmet bey ben iftiraya uğradım yurt dişinda yasiyorum 2010 yolında bana karşi insan kaçaklıgı yapılıyor diye 6 kişi hakkımda dava açmişlar 6 da akrabam olur be bunlar sonra bir kismı baz geçmiş kamu davası olmuş 2014 yılında onandı ben konu fazla takip edemedim sonra her yerden red yedim bu durumda zaman aşimi suç tarihindenmi hesaplanır yoksa onama tarihindenmi bu konu için yardimci olabilirmisiniz saygilar . Cengiz kaynak

  1. 6 akrabanız sizin insan (Göçmen) kaçakçılığı yaptığınız iddia ederek sizi şikayet etmiş olabilir. Ceza Kanunu’muzun 79. maddesinde Göçmen kaçakçılığı suçu düzenlenmiştir.

   Göçmen kaçakçılığı (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
    
   MADDE 79 – (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;
    
   a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,
    
   b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,
    
   Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve (EKLENMİŞ İBARE RGT: 24.12.2019 RG NO: 30988 KANUN NO: 7196/56) bin günden onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/6) Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (ASLİYE CEZA MAHK.)
    
   (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 25.07.2010 RG NO: 27652 KANUN NO: 6008/6)
   (2) Suçun, mağdurların;
    
   a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,
    
   b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi,
    
   hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır.
    
   (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 24.12.2019 RG NO: 30988 KANUN NO: 7196/56) (KOD 1)
   (3) Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırılır.
    
   (4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

   Şikayet üzerine bu suçtan hakkınızda başlatılan bir soruşturma var ise ve daha sonra da dava açıldı ve 2014 yılında bu suçtan aldığınız ceza kesinleşti ise, ceza zaman aşımını dikkate almanız gerekir. Bu yazımız dava zaman aşımı ile ilgili. Sizi ilgilendiren zaman aşamı süresi CEZA ZAMAN AŞIMI SÜRESİDİR. https://www.avukatmehmetcansiz.com/215-2/ Linki tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.