Hırsızlık Suçunda “Malın Değerinin Azlığı” Sebebiyle İndirim Hangi Şartlarda Yapılır?

T.C. YARGITAY

2.Ceza Dairesi
Esas: 2015/17090
Karar: 2018/222
Karar Tarihi: 24.01.2018

HIRSIZLIK SUÇU – DEĞERİN AZLIĞI KAVRAMININ DAHA ÇOĞUNU ALMA OLANAĞI VARKEN YALNIZCA GEREKSİNİMİ KADAR VE DEĞER OLARAK DA GERÇEKTEN AZ OLAN ŞEYLERİN ALINMASINI İFADE ETTİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Değerin azlığı kavramının Yasa koyucunun amacı ile suçun işleniş biçimi, olayın özelliği ve sanığın özgülenen kastı da gözetilmek suretiyle, daha çoğunu alma olanağı varken yalnızca gereksinimi kadar ve değer olarak da gerçekten az olan şeylerin alınması durumunda, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanarak uygulanabileceğinin gözetilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 145) (765 S. K. m. 522)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1-… hakkında işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Bozma üzerine yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2- … hakkında hırsızlık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Dosya kapsamına göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinde “malın değerinin azlığı” kavramının 765 sayılı Kanun’un 522/1. maddesindeki hafif ve pek hafif ölçütleriyle her iki maddenin de cezadan indirim olanağı sağlaması dışında benzerliğinin bulunmadığı, “değerinin azlığının” 5237 sayılı Kanun’a özgü, ayrı ve yeni bir kavram olduğu, olayın özelliği, sanığın kişiliği ve özgülenen kastı da değerlendirip yasal ve yeterli gerekçelerinin de gösterilerek uygulanabileceği gözetilerek somut olayda; suça sürüklenen çocuğun, müştekiye ait, 70 TL bozuk parayı çalması şeklindeki olayda, … hakkında uygulanma koşulları oluştuğu halde, şartlarının oluşmadığı şeklindeki yetersiz gerekçe ile 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanmaması,

Bozmayı gerektirmiş, … müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 24.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.