YARGITAY KARARI: Fetö-Pyd,By-lock tespit ve değerlendirme tutanağı, Savunma Hakkının Kısıtlanması Sebebiyle Kararın Bozulması

bylock

T.C. YARGITAY
16. Ceza Dairesi

Esas No: 2017/3549
Karar No: 2018/505
Karar Tarihi: 27.02.2018

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNA DAİR İSTİHBARİ NİTELİKTE OLDUĞU BELİRTİLEN YETERSİZ BELGEYE DAYANILARAK EKSİK
ARAŞTIRMAYLA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut dosyada sanığın bylock kullanıcısı olup olmadığının suç vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; istinaf aşamasından sonra dosyaya gönderildiği anlaşılan bylock , anılan tutanak içeriği ile HIS (CGNAT) kayıtlarını karşılaştırılarak düzenlenen 13.02.2018 tarihli bilirkişi raporu ve dijital delillerin inceleme sonucunun CMK’nın 217 nci maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine okunarak diyecekleri sorularak, tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair istihbari nitelikte olduğu belirtilen 03.02.2017 tarihli yetersiz belgeye dayanılarak eksik araştırmayla aksi şekilde karar verilmesi hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
(5271 S. K. m. 217) (3713 S. K. m. 7)

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi,gereği düşünüldü;

Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından onanarak kesinleşen Dairemizin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas, 2017/3 karar sayılı kararında bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde, kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olduğunun kabul edildiği dikkate alınarak, somut dosyada sanığın bylock kullanıcısı olup olmadığının suç vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında; istinaf aşamasından sonra dosyaya gönderildiği anlaşılan bylock tespit ve değerlendirme tutanağı, anılan tutanak içeriği ile HIS (CGNAT) kayıtlarını karşılaştırılarak düzenlenen 13.02.2018 tarihli bilirkişi raporu ve dijital delillerin inceleme sonucunun CMK’nın 217 nci maddesi uyarınca duruşmada sanık ve müdafiine
okunarak diyecekleri sorularak, tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken sanığın bylock kullanıcısı olduğuna dair istihbari nitelikte olduğu belirtilen 03.02.2017 tarihli yetersiz belgeye dayanılarak eksik araştırmayla yazılı şekilde karar verilmesi,

2-Adli aramada el konulan, emanetin 2016/2341 sırasında kayıtlı sanığa ait pasaport ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartı hakkında herhangi bir karar verilmemesi,
3-İstinaf aşamasından sonra dosyaya geldiği anlaşılan ve emanetin 2018/401 sırasına kaydedilen iki adet flash bellekle ilgili olarak bir karar verilmesi gerektiğinin gözetilmesi lüzumu,
4-Kabul ve uygulamaya göre de;
a-Karar başlığında, suç tarihinin yakalama tarihi olan “04.10.2016” yerine “15.07.2016” olarak yazılması,
b-Silahlı terör örgütü üyesi olduğu kabul edilen sanık hakkında ceza hükmü tesis edilirken atıf maddesi olarak 3713 s. Kanunun 7/1 maddesinin gösterilemeyeceğinin düşünülmemesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMK’nın 302/2 nci maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreler ve suç vasfı da dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına, 27.02.2018tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.