SSK (4/a) sigortalıları birden fazla işyerinde çalışabilir mi?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

SGK uygulamalarında “sosyal güvenliğin tekliği ilkesi” geçerlidir. Sosyal güvenliğin tekliği ilkesine göre bir sigortalı aynı anda farklı statülerde sigortalı olmayı gerektirecek faaliyette bulunuyorsa, sadece bir statüden sigortalı olabilir. Diğer statüden, sigortalı olmayı gerektirecek bir faaliyetinin olmasına rağmen sigortalı olamaz. Örneğin bir işyerinde sigortalı olarak çalışan ve SSK(4/A) sigortalısı olan bir kişi aynı anda bir ticari faaliyette de bulunmaya başlamışsa yada bir şirkete ortak olmuşsa ticari faaliyette bulunmasından yada şirket ortağından dolayı Bağ-Kur (4/B) sigortalısı olamaz.

Ancak bir sigortalı birden fazla işverenin yanında hizmet akdine tabi çalışıyorsa o sigortalıyı çalıştırdığı tüm işverenler sigortalı olarak SGK’ ya bildirmesi ve primlerini ödemesi gerekmektedir. Hizmet akdine tabi çalışan kişi başka bir işverenin yanında sigortalı çalışıyor ve SGK’ ya sigortalı olarak bildiriyor diye aynı sigortalıyı çalıştıran ikinci işveren çalıştırdığı kişiyi SGK’ ya bildirmezlik yapamaz. Her iki işverende sigortalıyı çalıştırdıkları kadar SGK’ ya ayrı ayrı bildirim yapmak zorundadır. Bildirmemesi halinde sigortasız işçi çalıştırmış gibi işlem yapılır.

Örneğin; Gündüz kapıcılık yapan, gecede taksi şoförü olarak çalışan işçiyi hem çalıştığı süre kadar apartman yönetimi hem de taksi sahibi sigortalı olarak SGK’ ya bildirmek mecburiyetindedir.

Sigortalının aynı anda birden fazla işveren yanında çalışması, ayrı statülerde (SSK, Bağ-Kur, Emekli sandığı) olmadığından sosyal güvenliğin tekliği prensibi kapsamında değerlendirilemez.

SSK (4/A)’  lıların birden fazla işveren yanında çalışması halinde, çalıştıkları tüm işverenler tarafından sigorta yaptırılmaları gerekirken, Bağ-Kur(4/B) ‘ lular için bu uygulama geçerli değildir.Yani Bağ-Kur (4/B)’  lu eğer Bağ-Kur (4/B)  sigortalısı olmasını gerektirecek faaliyeti birden fazlaysa, örneğin üç tane şirkette şirket ortaklığı varsa her birinden dolayı ayrı ayrı sigortalı olması gerekmez. Sadece bir şirket ortaklığından dolayı sigortalı olur.

BİRDEN ÇOK İŞYERİNDE ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMLERİ NASIL YAPILIR.

Eğer sigortalı birden daha fazla işveren yanında çalışıyorsa her işveren tüm sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet belgesi ile çalıştırdığı sigortalıyı SGK’ ya bildirir. Sigortalının iki ayrı işveren yanında çalışması halinde, her iki işverende diğer işverenin yanında çalışıp çalışmadığına bakmaksınız, normal sigortalılar için verdiği aylık prim ve hizmet bildirgesi ile çalışma günü ve sigorta primine esas kazançlarını SGK’ ya bildirir.

SGK TARAFINDAN GÜN VE PRİMLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR.

Elektronik ortamda, işverenler tarafından ayrı ayrı verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki çalışma günleri ve sigorta primine esas kazançları sigortalının kütüğüne sistem tarafından işlenir. Sigortalının hizmet kütüğünde aynı ay için iki yada daha fazla bildirim yapıldığı görülür. Örneğin sigortalı iki ayrı işyerinde çalışıyorsa , birinci işveren 20 günlük bildirim ikinci işveren ise 30 günlük bildirim yapmışsa, Sosyal Güvenlik Kanununa göre bir ay 30 gün olduğundan bildirimi yapılan günler toplanır, çalışma gününün toplamı 30 günden fazlaysa prim günü, 30 gün olarak kabul edilir. Prim günü hesabında 30 günden fazla olan günler hesaba dahil edilmez. Aynı sigortalı için birinci işveren tarafından 1000 TL, ikinci işveren tarafından da 1000 TL ücret bildirimi yapılmışsa bu defa bildirilen ücretler toplanır ve o ayın ücretleri bulunur. Ancak ücretler toplandığında sigorta primi tavanını aşıyorsa bu kez aylık ücret bildiriminde tavanı aşan kısım dikkate alınmaz.

EMEKLİLİĞE VE EMEKLİLİK MAAŞINA ETKİSİ VARMIDIR.

Sigortalıların aynı ayda iki ayrı işveren tarafından  bildirimde bulunulması, hem ay içindeki günlerin 30′ a tamamlanması hem de yüksek prime esas kazanç bildirilmesi bağlamında avantajlar sağlayacaktır. Çünkü hem prim günü hem de prime esas kazanç, emeklilik maaşı bağlama ve maaşının miktarını etkileyen faktörlerdendir. Bu itibarla aynı ay, iki yada daha fazla işveren yanında çalışan sigortalıların işverenlerine, sigortalarının yapılması konusunda ısrarcı davranmaları ve bunun yasal yükümlülükleri olduğunu hatırlatmalarında yarar bulunmaktadır.


Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

0 Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir