SGK Borçları Zaman Aşımına Uğrar Mı?

SGK Borçları Zaman Aşımı

Borcun sona ermesi, normalde borcun ödenmesi yani borcun ifa edilmesi ile mümkündür. Bu, bütün borçlarda olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçları içinde geçerlidir. Bazen borç, ödeme dışında başka şekillerde de sona erebilmektedir. Örneğin; imkânsızlık, takas müesseseleri de borcu sona erdiren durumlar olmakla birlikte sık rastlanılan ve borcu sona erdiren hallerden biri de zamanaşımı müessesesidir.

Bu çalışmada prim borçlarında zaman aşımı hakkında bilgi verilecek ve SGK’nın prim borçları için zaman aşımı uygulamasının bir değerlendirmesi yapılacaktır.

SGK PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu’nda(3) zamanaşımı sürelerinin hüküm ve uygulamaları konusunda farklılıklar olmuştur. Zamanaşımı müessesesi ile ilgili olarak 506 sayılı Kanun’un uygulandığı dönemde farklı tarihlerde farklı zamanaşımı süreleri olduğu gibi 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra da bazı özel düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen farklı tarihlerdeki farklı düzenlemeler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1 Ağustos tarihli 2012-27 sayılı “Kurum alacaklarının terkini ve zamanaşımı” konulu Genelgesi’nde etraflıca açıklanmış bulunmaktadır(4).

Buna göre;

1- Vadesi 30 Eylül 2008 veya öncesinde sona eren prim alacakları için zamanaşımı süresi;

– 07.12.1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl,

– 08.12.1993 ila 05.07.2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl,

– 06.07.2004 ila 30.09.2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, olarak dikkate alınacaktır.

2- Vadesi 01.10.2008 veya sonrasında sona eren prim alacakları için zaman aşımı süresi;

Bu döneme ait prim borçlar, yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacaktır.

Belirtelim ki; 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile zamanaşımı konusunda bazı durumlara özel düzenlemeler de getirilmiş olup Yasa’nın 93. maddesi ikinci fıkrasında; “… Kurumun prim ve diğer alacakları; mahkeme kararı sonucunda doğmuş ise mahkeme kararının kesinleşme tarihinden, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden doğmuş ise rapor tarihinden, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden doğmuş ise bu soruşturma, denetim ve inceleme sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihten veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğmuş ise bilgi ve belgenin Kuruma intikal ettiği tarihten itibaren, zamanaşımı on yıl olarak uygulanır…” hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu 2012-27 sayılı Genelge’de yer alan düzenlemeye göre; mahkeme kararına, denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan tespitlere veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere istinaden düzenlenen aylık sigorta primleri bildirgelerinden/aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden primlerin tahsilinde dikkate alınacak zamanaşımı süresi, alacağın ödeme vadesinin 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra sona erdiği üzerinde durulmaksızın, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte/rapor tarihinde/kamu idarelerinin denetim elemanlarınca düzenlenen rapor sonuçlarının Kuruma intikal ettiği tarihte veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerin Kuruma intikal ettiği tarihte geçerli olan kanun hükümleri dikkate alınarak, ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri esas alınarak belirlenecektir. www.ozdogrular.com

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2012-27 sayılı Genelgesi’nde belirtilen alacağın ödeme vadesinin 1 Ekim 2008 tarihi öncesi olup olmadığına bakılmaksızın rapor tarihi/mahkeme kararı v.s. özel durumuna göre yeniden zaman aşımı süresi işletilmesinin zaman aşımı müessesesinin esasına aykırı olduğu açıktır. Uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan ve zaman aşımı süresi geçmiş olan bir işvereni Sosyal Güvenlik Kurumu takibe devam etmekte ancak borcu zaman-aşımına uğramış olan kişi, borcunun zamanaşımına uğradığına ilişkin mahkeme kararı getirerek borcu ödemekten kurtulabilmektedir.

SORU: 1996 senesinde kurulmuş Ltd. Şti. ortağıyız. 1997-05.06.08.09.10.11.aylar 1998-12 ayın tamamı ödenmemiş prim borçları yüzünden takip yapılmış. 500-TL’lik asli borç 2012 itibarı ile 14,000-TL olmuş ve 2007 senesinde SSK’dan emekli oldum. 2012/02 aydan başlamak üzere bu ay dahil 4,000-TL civarı kesinti yaptılar. Ayrıca diğer ortak eşime ait araca uyap üzerinden haciz koydular. zamanaşımı olduğu için maaş haczinin ve oto haczinin kaldırılacağını öğrendim. Ne yapmam gerekir kesintileri nasıl geri alabilirim. haczi yapan sgk istanbul kartal ben izmir buca da oturuyorum. Şimdiden teşekkürler kolay gelsin. F.ÖZTÜRK

CEVAP : Borcunuz 506 Sayılı yasa döneminde doğduğundan;

Vadesi 30 Eylül 2008 veya öncesinde sona eren prim alacakları için zamanaşımı süresi;

– 07.12.1993 ve öncesinde sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl,

– 08.12.1993 ila 05.07.2004 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, 6183 sayılı Kanun hükümlerine istinaden, alacağın ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl,

– 06.07.2004 ila 30.09.2008 tarihleri arasında sona eren alacaklar için, Borçlar Kanunu hükümlerine istinaden, ödeme süresinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren on yıl, olarak dikkate alınacaktır.

1998 yılındaki borcunuzun takip eden yıldan itibaren zamanaşımın süresi 5 yıl olup, zamanaşımını kesen veya durduran hallerin bulunmaması halinde 2003 yılında sona ermiş olacaktır. Ancak uygulamada SGK prim borçları ile ilgili olarak maalesef zamanaşımı sürelerini dikkate almamakta ve mahkeme kararı istemektedir. Sizde belirtiğim bilgiler çerçevesinde borcunuzun zamanaşımına girdiği gerekçesi ile iş mahkemesine dava açabilir alaccağınız kararı SGK’ya sunarak kesintilerinizi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.