Aldatan Eşini Yaralayan Sanık Haksız Tahrikten Yararlanır Mı?

Yargıtay Kararı
  1. YARGITAY KARARI

T.C YARGITAY
3.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 28237
Karar: 2016 / 8170
Karar Tarihi: 31.03.2016

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

HÜKÜM : Mahkumiyet
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü;

1) Mağdur … …’nin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasına ilişkin kesin doktor raporu dosya içinde bulunmadığından, mağdur hakkında kesin rapor alınmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

2) Mağdur tarafından … iletilmek üzere yazılan mektup içeriği nazara alındığında, sanığın eşinin kendisini aldatması nedeniyle atılı suçu işlediği gözetilerek TCK’nin 29. maddesinde düzenlenen HAKSIZ TAHRiK hükümlerinin sanık lehine uygulanması lüzumu,

3) Sanığın TCK’nin 86/2. maddesine göre belirlenen cezasından eşe karşı yaralama nedeniyle artırım yapılırken TCK’nin 86/3-a yerine TCK’nin 86/3-e maddesi yazılması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

2. KARAR –

T.C YARGITAY
4.Ceza Dairesi
Esas: 2013 / 19223
Karar: 2015 / 33666
Karar Tarihi: 14.09.2015

MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇLAR : Yaralama, hakaret, tehdit

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

1-Sanık hakkında hakaret ve yaralama suçlarından verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlara karşı yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu doğrultuda değerlendirilmesinin gerekli bulunduğu,

Anlaşıldığından, sanık …’ın tebliğnameye uygun olarak, temyiz davası isteği hakkında bir KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,

2-Tehdit suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, uzun süredir birlikte yaşadığı ve müşterek çocuklarının annesi olan müşteki Sabire’nin başka erkeklerle aldatma niteliğindeki mesajlarını öğrenmesi üzerine eylemini gerçekleştirdiğini savunması ve müşteki Sabire’nin de bu mesaj olayını doğrulaması karşısında, TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen HAKSIZ TAHRiK hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 14/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.