Kasten Yaralama Suçunda “YÜZDE SABİT İZ” Kalıp Kalmayacağı Hakkında Rapor Alınması İçin Süre…

Yargıtay Kararı

KASTEN YARALAMA SUÇU – OLAY TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI AYLIK SÜRENİN GEÇMESİ GEREKTİĞİ VE RAPORUN İLGİLİ UZMANINDAN ALINMADIĞI HUSUSLARI GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C. YARGITAY

3.Ceza Dairesi
Esas: 2016/18036
Karar: 2017/226
Karar Tarihi: 18.01.2017

ÖZET:

Olay tarihinden itibaren 6 aylık sürenin geçmesi gerektiği ve raporun ilgili uzmanından alınmadığı hususları gözetilmeden karar verilmesinde, isabet görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

(5237 S. K. m. 29, 62, 86, 87)

Dava ve Karar: Kasten yaralama suçu2ndan hükümlü …’un, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 86/3-e, 87/1 -c, 29 ve 62. maddeleri uyarınca 3 yıl 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesinin 11/02/2014 tarih ve 2013/278 esas, 2014/29 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 14.11.2016 tarih ve 2016/10000 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25.11.2016 tarih ve 2016/391264 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre,

1) Sanık hakkında silahla yüzde sabit iz kalacak şekilde kasten yaralama suçunda Türk Ceza Kanunu’nun 61. maddesine göre, aynı Kanun’un 86/1. maddesi uyarınca uygulama yapılmasından sonra, hükmedilen cezanın 86/3-e madde uyarınca yarı oranında artırılıp, bulunan cezanın 87/1-c madde ile hapis cezasında 1 kat arttırım yapılması ve devamında 87/1-son madde uyarınca 5 yıla çıkartılması gerektiği halde doğrudan anılan Kanun’un 86/1,86/3-e ve 87/1-c maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezasına hükmedilmesinde,

2) Sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 86/1, 86/3-e ve 87/1-c maddeleri uyarınca hükmedilen 5 yıl hapis cezasından, aynı Kanun’un 29. maddesi uyarınca 3/5 oranında indirim yapıldığında, sanığın 2 yıl hapis cezası yerine, 3 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yine hükmedilen cezadan 62. madde uyarınca 1/6 oranında indirim yapıldığında sonuç cezanın 1 yıl 8 ay hapis cezası yerine, 3 yıl 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedilmek sureti ile fazla ceza tayin edilmesinde,

3) Mağdurun olay günü …Devlet Hastanesi acil servis doktorundan alınan 15.06.2013 tarihli raporunda; sol gözün yanında 2 cm’lik yara, sol köprücük kemiğinin hizasında kızarıklık ve 5 cm’lik yüzeysel çizik olduğu, yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile iyileşmesi mümkün olduğu, yüzünde sabit bir iz bırakacağının belirtildiği, ancak raporun olay tarihinden itibaren 6 aylık sürenin geçmesi gerektiği ve raporun ilgili uzmanından alınmadığı hususları gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı. Kasten Yaralama Suçu

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Orhangazi Asliye Esas No: 2016/18036 Ceza Mahkemesinin 11/02/2014 tarih ve 2013/278 esas, 2014/29 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4.maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA; müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 18.01.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.