SADECE BY-LOCK PROGRAMINI İNDİRMEK “Silahlı Terör Örgütüne Üye” Olma Anlamına Gelir mi? Antalya BAM’dan Emsal Karar

bylock

SADECE BY-LOCK PROGRAMINI iNDiRMEK

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
2. Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 922
Karar: 2017 / 784
Karar Tarihi: 04.04.2017

ÖZET:

Sanık H. A.’ın … ve …

  • numaralı hatlardan bylock uygulamasını hangi tarihler arasında kaç kez kullandığı,
  • Bylock uygulaması üzerinden sesli görüşme yapıp yapmadığı, yapmışsa kimlerle yaptığı,
  • elektronik posta ve yazılı mesaj sistemini kullanarak örgütsel haberleşme yapıp yapmadığı, (Yazılı mesaj ve e-mail gönderip göndermediği, alıp almadığı)
  • örgütsel haberleşme yapmış ise kimlerle haberleştiği, içerikleri ve örgütsel yazışma yapmış olduğu kişilere ilişkin FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma olup olmadığının araştırılmaması,
  • Bylock programının …-…-…ve … IMEİ nolu telefonlarla kullanıldığının bildirilmesi karşısında;
  • IMEİ numaralarından araştırma yapılarak, bu telefonların sanık H. adına kayıtlı hatlar dışında başka kişiler adına kayıtlı hatlarda kullanılıp kullanılmadığı,
  • başka kişiler adına kayıtlı hatlarda da kullanılmış ise kim/kimler tarafından kullanıldığının tespit edilip araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken
  • belirtilen hususlar yerine getirilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi,
  • CMK’nun maddesince kesin hukuka aykırılık hallerinden olduğundan sanık müdafinin istinaf talebinin kabulü ile
  • CMK’nun maddesi atfıyla CMK’nun maddesi uyarınca hükmün bozulmasına dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 280, 286, 289)

SADECE BY-LOCK PROGRAMINI iNDiRMEK , “Terör Örgütüne Üye Olmak Olarak Cezalandırılabilir mi?

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

İstinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/02/2017 tarih 2016/319 Esas – 2017/13 Karar sayılı dosyası istinaf incelemesi için dairemize gönderilmesi sonucu dairemizin 2017/715 esas sırasına kaydedilen dosyada sanık H. A. yönünden tefrik kararı verilen davanın dairemizin 2017/922 esas sırasına kaydedilerek yapılan incelemesinde;

Sanık H. (A.) A.’ın tüm aşamalarda üzerine atılı suçu işlemediğini, bylock programını kendisinin telefonuna yükleyip kullanmadığını savunması ve sanık H. hakkında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olduğu yönünde sanığa ait 0506 … .. .. numaralı hattan …………… IMEİ numaralı telefonlarla 23/12/2014 tarihinde ve yine sanık adına kayıtlı 0538 … .. .. numaralı hattan ………… IMEİ nolu telefonla 25/08/2014 tarihlerinde ilk kez bylock programının kullanıldığına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatının raporundan başka delil bulunmadığı,  Milli İstihbarat Teşkilatının 09/12/2016 tarih 10.2.001.01.000.390.1960.249-2236/691-94292157 sayılı yazısı ekinde tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen Bylock sistemine dair düzenlenen teknik analiz ve raporunda belirtilen bilgiler dışında;

1- Sanık H. A.’ın cep telefonunun ele geçirildiği adres olan İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, G. Apartmanı, 2/9 sayılı adreste

FETÖ/PDY örgütü soruşturması kapsamında arama yapılıp yapılmadığı,

arama yapılmış ise suç unsuruna rastlanıp rastlanmadığı,

adreste bulunan F. Ö., A. N. K., R. T. ve Y. Ö. hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili soruşturma bulunup bulunmadığı,

adı geçen şahıslar ile sanık H. A.’ın irtibatlı olup olmadığı konusunda araştırma yapılmaması,

2- Sanık H. A.’ın 0506 … .. .. ve 0538 … .. .. numaralı hatlardan bylock uygulamasını hangi tarihler arasında kaç kez kullandığı, By-lock uygulaması üzerinden sesli görüşme yapıp yapmadığı,yapmışsa kimlerle yaptığı, elektronik posta ve yazılı mesaj sistemini kullanarak örgütsel haberleşme yapıp yapmadığı,(Yazılı mesaj ve e-mail gönderip göndermediği, alıp almadığı) örgütsel haberleşme yapmış ise kimlerle haberleştiği,içerikleri ve örgütsel yazışma yapmış olduğu kişilere ilişkin FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma olup olmadığının araştırılmaması,

3-Sanığa ait By-lock programının kullanıldığı iddia edilen 0506 … .. .. – 0538 .. .. .. numaralı hatlara,Bylock programının ilk kez yüklendiği tarih olarak bildirilen (23/12/2014 ve 25/08/2014) tarihler ile bu tarihlerden sonra bu numaraları arayan ve aranan kayıtları gösterir HTS raporları temin edilerek, bu hatlardan görüşme yapan kişilerden sanık H. A.’ı tanıyıp tanımadıklarıH. A. ile görüşüp görüşmediklerinin tespiti ile gerekirse bu kişiler hakkında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturma bulunup bulunmadığının araştırılmaması,

4- By-lock programının ……………….. ve ………. IMEİ nolu telefonlarla kullanıldığının bildirilmesi karşısında;

IMEİ numaralarından araştırma yapılarak,bu telefonların sanık H. adına kayıtlı hatlar dışında başka kişiler adına kayıtlı hatlarda kullanılıp kullanılmadığı,başka kişiler adına kayıtlı hatlarda da kullanılmış ise kim/kimler tarafından kullanıldığının tespit edilip araştırılarak sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken belirtilen hususlar yerine getirilmeden sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi,CMK’nun 289/1-h maddesince kesin hukuka aykırılık hallerinden olduğundan sanık müdafinin istinaf talebinin kabulü ile CMK’nun 280/1-b maddesi atfıyla CMK’nun 289/1-h maddesi uyarınca HÜKMÜN BOZULMASINA dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine,Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu CMK.nun 286/1. maddesi uyarınca kesin olarak 04.04.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.