Son Değişiklikten Sonra Uzlaşma Kapsamına Giren Suçlar

TÜRK CEZA KANUNU’NDA Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar

 1. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, 3. fıkra hariç)
 2. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)
 3. Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)
 4. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden
 5. bahisle tehdit (TCK m. 106)
 6. Tehdit Suçu (TCK m. 106/1)
 7. Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)
 8. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117/1)
 9. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m. 123)
 10. Hakaret Suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a bendi hariç)
 11. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m. 129)
 12. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130)
 13. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 132)
 14. Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma Suçu (TCK m. 133)
 15. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)
 16. Hırsızlık (TCK m. 141)

 17. Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146 2 cümle hariç)
 18. Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması (TCK m. 150)
 19. Mala Zarar Verme TCK m. 151
 20. İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu (TCK m. 153)
 21. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154/1)
 22. Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155

 23. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK m. 156)
 24. Dolandırıcılık (TCK m. 157)

 25. Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali (TCK m. 159)
 26. Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf Suçu (TCK. m. 160)
 27. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)
 28. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)
 29. Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)
 30. Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali (TCK m. 167)
 31. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209/1) (Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar)
 32. Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m. 233/1)
 33. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234)

 34. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)
 35. Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m. 341)
 36. Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 342)
 37. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla,  suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli  para cezasını gerektiren suçlar (CMK m. 253/1-c)

B) Uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği bazı özel kanunlar şunlardır: “Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar”

 1. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 2. Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 3. Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 4. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 5. Ticari İşletme Rehni Kanunu
 6. İcra ve İflas Kanunu
 7. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
 8. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun
 9. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 10. Türk Ticaret Kanunu
 11. Sigorta Murakabe Kanunu
 12. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun
 13. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 33

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.