Miras Taksim Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mirasın dava açılmadan paylaşılabilmesi Miras Taksim Sözleşmesi ile rahatça yapılabilir. Peki geçerli bir Miras Taksim Sözleşmesi nasıl yapılır?, Hangi unsurları içermelidir?.

 1. MİRAS TAKSİM (Paylaşım) SÖZLEŞMESİ :

  Var olan mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda ve ne şekilde paylaşılacağı konusunda düzenlenmiş sözleşmelere miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesi yapılmasının amacı, mirastaki pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesidir.

 2. Miras Taksim Sözleşmesi NASIL YAPILIR:

  Sözleşme tüm mirasçıların katılımıile yapılabilir. Uzman bir miras avukatı ile hazırlanabilecek miras taksim sözleşmesinde tüm mirasçıların imzası bulunması gerekir.

 3. Miras paylaşım sözleşmesi yapılabilmesi için mirasın başka bir yolla paylaşımının yapılmamış olması gerekir. Miras paylaşımı başka bir yolla yapılana kadar miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında düzenlenebilmektedir.
 4. Sözleşme yapmak isteyen kişilerin daha öncesinde miras paylaşım davası açılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Mirasçıların aralarında yapacakları taksim sözleşmesi ile birlikte daha önce açılmış miras paylaşım davası sulh yoluyla sona erecektir.
 5. Miras taksim (Paylaşım) sözleşmesi yapıldıktan sonra terekede bulunan varlıklardan taşınır miras için devir ve teslim yapılmakta, taşınmaz mallardan oluşan mirasta ise tapu dairesinde devir işlemleri yapılacaktır.
 6. Taksim sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişilere bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından destek almaları öneriyoruz. Miras avukatı, Miras Hukuku’ ndaki bilgi ve deneyimi sayesinde, sözleşme hazırlarken mirasçıların ileride yaşayabilecekleri hukuki sorunları engelleyebilmektedir. Sözleşmenin hukuki altyapısı doğru hazırlanmadığı durumda ileride mirasçılar için büyük maddi kayıplara neden olabilmektedir.
 7. Miras davalarına konu olan terekedeki malların paylaşımına ilişkin yapılacak olan sözleşme, her paylaşım için farklılık gösterecektir. Yani miras bırakılan malların niteliği, değeri, mirasçı sayısı, kimlerin mirasçı olduğu… gibi hususlar her miras paylaşımında değişiklik göstereceğinden sözleşmede de bu ölçüde farklılık gösterecektir.
  1. Mirasçıların kendi aralarında  miras paylaşımı yaptıkları görülmektedir. Fakat miras konusunda ileride yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi için tüm mirasçıların  sözleşmeyi imzalamaları onlar açısından daha güvenli olacaktır. Miras paylaşım sözleşmelerinde tüm mirasçıların uzlaşma içerisinde olmaları gerekmektedir. Mirasçıların her hangi birisinin miras taksim sözleşmesine katılmaması durumunda miras taksim sözleşmesi de yapılamamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Cansız Hukuk Bürosu                                                                                                    Av.Mehmet Cansız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.