Mobbing Nedir? Mobbing Davası ile Davacı Ne Talep Edebilir?

Mobbing, iş yerinde yıldırma teknikleri uygulayarak çalışanın kendiliğinden istifa etmesini sağlamak amacıyla planlı ve sistematik bir biçimde baskı yapma olarak tanımlanmaktadır. Çoğunlukla işveren tarafından uygulanan mobbing nasıl belgelenir konusu da oldukça detaylı, önemli ve zorlayıcı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır; zira mobbing somut verilerden çok psikolojik, hissiyata dayalı ve soyut veriler üzerine dayandırılmaktadır. Bu bağlamda mobbing davaları kesinlikle uzman bir avukat eşliğinde açılması gereken davalar olarak bilinir. Bununla birlikte mobbing davası avukatı davayı açmadan önce nasıl belgeleme yapacağını, ne tür evrakların gerektiğini ve kanıtların nasıl toplanacağını çok iyi bilmeli ve süreci itina ile planlamalıdır.

İş yerinde mobbing sürecine maruz kalanların mobbing davası açmadan önce öncelikle mobbinge uğradıklarını tanımlamak ve kesinleştirmek durumundadır, aksi halde mobbing davası sonuçları bakımından istenilen sonucu elde etmeyebilir ve çalışan daha çok zarara uğrayabilir. “Mobbing davası açmak istiyorum” diyen çalışanlar öncelikle mobbingi oluşturan temel unsurlara maruz kalıp kalmadıklarını belirlemek durumundadır. Bu unsurlar:

►İş yerinde çalışanın mesleki yeterliliği sorgulanıyorsa,

►Çalışana güvenilmediği belirtiliyor ve hissettiriliyorsa,

►Bilinçli ve kasti olarak bitirilmesi mümkün olmayan bir iş verilip tamamlanması isteniyorsa,

►İş yerinde normal koşullar altında çalışanın bilmesi gereken fakat çalışandan gizlenen bir bilgi varsa,

►Çalışan görmezden geliniyor, diğer çalışanlar tarafından dışlanıyor ve genel olarak iş ortamından soyutlanıyorsa,

►Çalışanın yetkileri kısıtlanıyor ve iş tanımında olumsuz yönde bir değişikliğe gidilmişse çalışan genel olarak mobbinge maruz kalıyor demek mümkün olmakta.

Tüm bu psikolojik baskılar aslında çalışanın kendini çaresiz, özgüvensiz ve işe yaramaz hissetmesi için yapılmakta ve neticede tazminat verme prosedürlerinden kaçınmak için kendiliğinden istifa etmesi için sürdürülmekte.

Psikolojik Mobbing Davası Açma Süreci

Mobbing davası manevi tazminat amacı ile açılmak isteniyorsa davayı açmadan önce birkaç önemli husus dikkate alınmalıdır. Her şeyden önce iş yerinde mobbinge maruz kalan kişi, bu durumu haklı nedenle fesih sürecinde kullanabilmektedir. İşverenin işçinin ruh ve vücut dokunulmazlığını koruma altına alma yükümlülüğü bulunmaktadır, bu nedenle de iş yerinde mobbing mağduru olan kişiler bu durumu işverene iletmeli ve işveren de gerekli önemleri almak durumundadır. Aksi halde mobbing davası açmak isteyen çalışan açısından iş sözleşmesi haklı nedenle fesih edilebileceği gibi haklı nedenle iş sözleşmesi feshi sonrasında kıdem tazminatı da alınabilmektedir. Diğer bir ifade ile mobbing davası kıdem tazminatı sonucunu beraberinde getirebilen bir dava süreci olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mobbing davası açma sürecine başlama kararı veren çalışanların doğal olarak ilk aklına gelen soru, “Mobbing davası hangi mahkemeye açılır?” olmaktadır. Mobbing davası açmak isteyen kişi, mobbing uyguladığını iddia ettiği işverenin ikametgahının bulunduğu mahkemeye ya da ilgili iş yerinin bağlı olduğu iş mahkemesine dava açabilmektedir. Bununla birlikte mobbing davası iş yeri özeline açılabileceği gibi doğrudan mobbing uygulanan kişi özelinde de açılabilir. Başka bir deyişle “Mobbing davası şahısa açılır mı?” ya da “Mobbing davası kime açılır?” diye merak ediyorsanız, mobbing davasının şahıs özelinde de açılabileceğini belirtelim.

Bununla birlikte mobbing davası harcı da dava açmadan önce öğrenilmesi gereken bir diğer husustur. İş Kanunu’nda psikolojik taciz başlığı altında ele alınan mobbing ceza davası genel olarak nispi harca tabi tutulur. Nispi davalarda harç tutarları dava değerinin binde 68,31’i kadardır. Bu harç bedelinin mobbing davası açmadan önce öğrenilmesi gerektiğinin temel sebebi, hesaplanan harç tutarının dörte birinin dava açılışı sırasında ödeniyor olmasıdır. Geriye kalan kısım ise dava tamamlandıktan sonra ödenir. Mobbing davasına bakan avukatlar tüm bu bilgilere sahip olduklarından ötürü mobbing davası için avukat tutan çalışanlar, bu bilgileri avukatları aracılığıyla temin edebilmektedir.

Mobbing Davası Açmak İçin Neler Gerekli?

Her şeyden önce mobbing davası yetkili mahkeme tarafından görülmeden önce açıklayıcı bir dilekçe hazırlanmalı ve mahkemeye teslim edilmelidir. Bahsi geçen bu dilekçe davalı sayısından bir adet fazla olacak şekilde çoğaltılmalı ve ilgili mahkemeye verilmelidir. Mobbing davası delil bakımından tüm kanıtları ve delileri bu verilecek olan dilekçede barındırmalıdır. Başka bir deyişle mobbing davası kanıt gösterme işlemi dilekçenin verildiği sırada yapılmaktadır. Mobbing davası ispatı bu delliler ve kanıtlar olmadan oldukça zor bir hal alacaktır, bu nedenle bu listelerin dilekçe ile birlikte veriliyor olması büyük önem taşır. Bununla birlikte hiçbir delili veya kanıtı olmayan kişi için mobbing davası şahit olmadan açılamayacaktır. Diğer bir deyişle somut kanıtı veya delili olmayan kişi mutlaka şahit göstermek durumundadır.

Mobbing davası ne zaman açılmalı konusu da ayrıca ele alınması gereken bir sorudur. “Mobbing davası çalışırken açılır mı?” diye merak ediyorsanız cevabı evet olacaktır; ancak bu noktada belirtmemiz gerekir ki hiçbir şekilde kanıtı, delili ve şahidi olmayan bir kişi mobbing davası açma yoluna giderse davasının reddedilme olasılığı çok yüksek olacaktır. Mobbing davası açma süresi çalışırken geçerli olduğu gibi işçi iş yerinden ayrıldıktan sonra da geçerli olmaktadır. Bu noktada yine belirtmek gerekir ki mobbing davası yargıtay kararı ile zamanaşımına tabii tutulmaktadır ve bu bağlamda mobbing davası zamanaşımı süresi kanunen 2 yıl olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte değinmemiz gereken bir diğer nokta da kamuda mobbing davası sürecidir. Her ne kadar mobbing davası daha çok özel sektörde karşımıza çıkan bir dava türü olsa da mobbing davası memur veya bir kamu çalışanı tarafından da açılabilmekte ve bu tür şikayetler kamu sektöründe de yargı yoluna taşınabilmektedir.

Mobbing Davası ile Davacı Ne Talep Edebilir?

Mobbing iddiası ile mobbing davası açan bir çalışanın iş akdi doğrudan feshedilmiş olacaktır. Bu durumda da talep edebileceği husus işe iade değil, tazminat olacaktır. Mobbing davası cezaları haksız fiile karşı açılmış davalardaki maddi ve manevi tazminat yükümlülüklerine göre değerlendirilir. Mobbing davasında tazminat türleri farklı şekillerde karşımıza çıkmakta ve aşağıda sıralanmaktadır. Bu bağlamda mobbing şikayeti ile kişinin yasal olarak sahip olduğu haklar şu şekilde sıralanabilir:

►İş sözleşmesinin haklı nedenle feshi

►Belirli şartların oluşması durumunda ayrımcılık tazminatı isteme hakkı

►Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun çerçevesinde tazminat talep etme hakkı

►Mobbing yapan yöneticiyi dava etme ve manevi tazminat isteme hakkı

►Belirli şartların oluşması durumunda kötü niyet tazminatı hükümlerine başvurma hakkı

Bu durumlar doğal olarak daha çok mobbing davası kazananlar için geçerlidir. Öte yandan “Mobbing davası kaybedilirse ne olur?” sorusunun cevabı olarak mobbing davası sonuçları çerçevesinde belli başlı şartlar ile itiraz hakkının da doğduğunu söylemek mümkün. Bahsettiğimiz bu şartlardan bir tanesi süre şartıdır. Mobbing davası sonucunda kaybeden taraf, davanın sonuçlanmasından itibaren 8 gün içerisinde bir temyiz dilekçesi yazmalı ve bu dilekçesi ile yargıtaya itirazda bulunmalıdır.

Bu bilgiler ışığında vurgulamak gerekir ki mobbing davası iş kanunu çerçevesinde ele alınan bir dava türü olup özellikle son yıllarda hukuk dünyasında sıklıkla karşılaşılan bir davadır. Mobbing davası İstanbul başta olmak üzere pek çok büyük ilimizde psikolojik şiddete maruz kalan çalışanların başvurduğu bir yöntemdir. Eğer siz de mobbinge uğradığınızı düşünüyor ve mobbing davası açmak istiyorsanız kesinlikle bir mobbing davası avukatıile görüşmeniz ve gerekli donanıma sahip bir avukat ile çalışmanız gerekmektedir. Hassas, soyut ve güncel bir konu olması itibariyle mobbing davası hukuk bürosu eşliğinde görülmesi gereken bir dava türüdür. Mobbing davası ile ilgili detaylı bilgiye Cansız Hukuk Bürosu aracılığıyla ulaşabilir, dava açma konusunda uzman avukat kadromuzdan danışmanlık ve destek alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.