İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR? ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/18650 Karar: 2017/6061 Karar Tarihi: 11.09.2017 TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – DAVACI BAKIMINDAN DEĞİŞEN VE GELİŞEN DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI – ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN OLAY TARİHİ OLDUĞU – ZAMANINDA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİNİN KABULÜYLE BİRLEŞEN DAVANIN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava konusu olayda, davacı bakımından değişen ve […]

Reklamlar
Read more...

YAĞMA SUÇUNDA MAĞDURDAN ZORLA ALINAN MAL VEYA PARANIN KISA SÜRE SONRA İADE EDİLMESİ DURUMUNDA “TCK 35- TEŞEBBÜS” MADDESİ GEREĞİNCE İNDİRİM YAPILMALI MI? YAĞMA SUÇU NE ZAMAN TAMAMLANMIŞ SAYILIR?

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2017/3742 Karar: 2018/1459 Karar Tarihi: 22.02.2018 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN BİRLİKTE KATILANI ORMANLIK BİR ALANA GÖTÜRÜP ZORLA CEP TELEFONUNU VE CÜZDANINI ALIP SONRA BUNLARI İADE ETTİKLERİ – YAĞMA EYLEMİNİN TAMAMLANDIĞI – TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI GEREĞİ ÖZET: Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ve haklarında daha […]

Read more...

Hangi Durumlarda Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”ndan da CEZA DAVASI AÇILIR?

Alkollü araç kullanmanın öncelikle idari yaptırımı vardır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinde Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmanın idari ve cezai yaptırımları ayrıntısı ile belirtilmiştir. Kanun No: 2918 Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı (YÜR. TAR.: 18.06.1985) MADDE 48 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.06.2013 RG […]

Read more...

Türk Medeni Kanunu’na Göre 3. Dareceye Kadar Kan ve Sıhri Hısımlar Kimlerdir?

T.M.K ya göre hısımlık Kan ve Sıhri Hısımlık 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda yer alan düzenlemelere göre; -Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy (kan) hısımlığı vardır. -Biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy (kan) hısımlığı vardır. -Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. -Eşlerden biri ile diğer eşin […]

Read more...

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2018/1408 Karar: 2018/2803 Karar Tarihi: 13.03.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar […]

Read more...

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU – DEFTERDAR VEYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ADINA İMZA ATMAYA YETKİLİ OLANLARDAN MÜTALAA ALINMASI LÜZUMU – DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDE BULUNAN MÜTALAA ALINMAKSIZIN DAVAYA DEVAM EDİLDİĞİ – KYB TALEBİNİN KABULÜYLE KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2018/1507 Karar: 2018/1386 Karar Tarihi: 19.02.2018 SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU – DEFTERDAR VEYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ADINA İMZA ATMAYA YETKİLİ OLANLARDAN MÜTALAA ALINMASI LÜZUMU – DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDE BULUNAN MÜTALAA ALINMAKSIZIN DAVAYA DEVAM EDİLDİĞİ – KYB TALEBİNİN KABULÜYLE KARARIN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Defterdar veya Vergi Dairesi Başkanı adına imza atmaya […]

Read more...

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SUÇA KONU BELGE İNCELENİP ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILACAĞI – BELGE ASLININ DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE DOSYADA BULUNDURULMASI LÜZUMU – ALDATMA YETENEĞİNİN KARARDA TARTIŞILMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2018/1186 Karar: 2018/1101 Karar Tarihi: 12.02.2018 RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU – SUÇA KONU BELGE İNCELENİP ÖZELLİKLERİNİN DURUŞMA TUTANAĞINA YAZILACAĞI – BELGE ASLININ DENETİME OLANAK VERECEK ŞEKİLDE DOSYADA BULUNDURULMASI LÜZUMU – ALDATMA YETENEĞİNİN KARARDA TARTIŞILMASI GEREĞİ ÖZET: Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayini mahkemeye ait olduğundan, suça […]

Read more...

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Yönetmelik: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 11.02.2010 R.G. Tarihi: 06.04.2010 R.G. No: 27544 Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: 12.01.2017 RG NO: 29946) (2) […]

Read more...

ANLAŞMALI BOŞANMADAN VAZGEÇİLEBİLİR Mİ? VAZGEÇİLEBİLMESİ İÇİN SÜRE NE KADARDIR?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3210 Karar: 2018/7337 Karar Tarihi: 05.06.2018 BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN ANLAŞMALI BOŞANMASINDAN SONRA HÜKMÜN KADIN TARAFINDAN TEMYİZ EDİLDİĞİ – ANLAŞMALI BOŞANMA YÖNÜNDE OLUŞAN KARAR KESİNLEŞİNCEYE KADAR EŞLERİN BUNDAN DÖNEBİLECEĞİ – DAVANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA OLARAK GÖRÜLMESİ GEREĞİ ÖZET: Davacı kadının açtığı boşanma davasında; taraflar anlaşmalı olarak boşanmışlar, hüküm davacı kadın tarafından […]

Read more...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu: SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI GEREKEN HALLERDE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMENİN ZİNCİRLEME YAPILMASI SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMA NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAZ

T.C. YARGITAY İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Esas: 2017/1 Karar: 2018/2 Karar Tarihi: 23.02.2018 İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ İSTEMİ – SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI GEREKEN HALLERDE BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞMENİN ZİNCİRLEME YAPILMASI SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ OLMA NİTELİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAĞI – SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLDUĞU ÖZET: 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 9’uncu maddesinde belirtilen iş sözleşmesinin niteliğinin belirli […]

Read more...
%d blogcu bunu beğendi: