6_Primary_logo_on_color2_5000
Soru/Cevap

ADLİ SİCİLDEKİ KAYITLAR HANGİ ŞARTLARDA ARŞİV KAYDINA ALINABİLİR?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen Read more…

Advertisements

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz
YAZILARIMIZ

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLEN VE KAYDEDİLMEYEN BİLGİLER

ADLİ SİCİLE KAYDEDİLECEK BİLGİLER Hapis cezaları ile ilgili olarak Hapis cezasına mahkûmiyet kararı Koşullu salıverilme kararı Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu Hapis cezasının ertelenmesi halinde Denetim süresi Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi Read more…

logo_5000
YAZILARIMIZ

TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

Devlet Desteklerinin İzlenmesi Ve Denetlenmesi Hakkında Kanun m. 4 Devlet desteklerini izleme ve denetleme kurulu tarafından alınan kararlar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun m.10 Merkez Danışma Kurulunun vereceği karar Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ek m.9 Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar Hakimler Ve Savcılar Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz
Yargıtay Kararları

TAPU TAHSİS BELGESİNİN HUHUKİ NİTELİĞİ’NİN “TAPU VERİLMESİ VAADİ” OLDUĞU

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 1996/14-763 Karar: 1996/864 Karar Tarihi: 04.12.1996 TESCİL DAVASI – TAŞINMAZIN ÖNCEDEN TAPU TAHSİS BELGESİ İLE DAVACIYA VERİLMESİ – TAPU TAHSİS BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ – TAPU VERİLMESİ VAADİ ÖZET: Tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi değil yalnızca fiili kullanmayı belirleyen zilyetlik belgesidir. İlgilisine ancak kişisel Read more…

6_Primary_logo_on_color2_5000
Yargıtay Kararları

İstinaf Başvurusunun Esastan Reddi Halinde “TEHİR-İ İCRA- İCRANIN ERTELENMESİ” Kararı Devam Eder Mi?

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21.HUKUK DAİRESİ DOSYA NO  : 2017/1959 Esas KARAR NO : 2017/2039 Karar TÜRK MİLLETİ ADINA İSTİNAF KARARI İNCELENEN KARARIN  MAHKEMESİ                     : BAKIRKÖY 7.İCRA HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ                                : 04.05.2017 NUMARASI                         : 2016/1586 Esas – 2017/473 Karar DAVANIN KONUSU         : Şikayet ( İcra Memur Muamelesi) KARAR TARİHİ                : 11.12.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının istinaf yolu Read more…

Soru/Cevap

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Veklaeti Kime Ait Olur? Çocuk Kimin Soyadını Alır? Vs…

1-Yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu 321. maddesine göre çocuk, anne ve baba evli ise ailenin evli değilse annesinin soyadını alır. Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla kurulur. Evlilik dışı doğan çocuk annenin başvurusu ile annenin kütüğüne kaydedilir ve çocuk annenin soyadını alır. 2-Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye ait olur. Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz
Mevzuat ve/veya Mevzuat Değişiklikleri

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı RGT: 06.10.2018 RG NO: 30557 MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Read more…

logo_5000
Yargıtay Kararları

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇUNUN OLUŞMASI İÇİN FATURADA BULUNMASI ZORUNLU OLAN UNSURLARIN BULUNDUĞU TESPİT EDİLMİŞ OLMALIDIR

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/8476 Karar: 2018/1739 Karar Tarihi: 27.02.2018 ÖZET: Faturaların kanunda öngörülen zorunlu bilgileri içermesinin gerekmesi karşısında; ilgili yıla ait suça konu faturaların asılları veya onaylı suretlerinin getirtilip denetime elverişli olacak şekilde dosyaya konulması, incelenerek kanunda öngörülen şekil şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı Read more…

Cansız Hukuk Bürosu_5000
Yargıtay Kararları

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA SUÇU – SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI İLE ELE GEÇİRİLİŞ BİÇİMİ – SANIĞIN TANIK İLE BİRLİKTE KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU SATIN ALDIKLARI – SANIĞIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 20.Ceza Dairesi Esas: 2017/6709 Karar: 2018/1159 Karar Tarihi: 27.02.2018 UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMA SUÇU – SUÇ KONUSU UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI İLE ELE GEÇİRİLİŞ BİÇİMİ – SANIĞIN TANIK İLE BİRLİKTE KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU SATIN ALDIKLARI – SANIĞIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREĞİ ÖZET: Olay tutanağı içeriğine, suç Read more…

Yargıtay Kararları

TAŞINMAZIN MİRASBIRAKAN TARAFINDAN DAVALI OĞULLARINA YAPILAN TEMLİKİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLDUĞU

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2015/3043 Karar: 2018/572 Karar Tarihi: 30.01.2018 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – MURİS MUVAZAASI – TAŞINMAZIN MİRASBIRAKAN TARAFINDAN DAVALI OĞULLARINA YAPILAN TEMLİKİN MİRASTAN MAL KAÇIRMA AMAÇLI VE MUVAZAALI OLDUĞU – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Taşınmazın mirasbırakan tarafından davalı oğullarına yapılan temlikin mirastan mal Read more…

EN_US
TR EN_US
WhatsApp chat WhatsApp us
%d bloggers like this: