Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Corona Yargı Süreleri

Cumhurbaşkanı Kararı İle Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi 30 Nisandan 15 Hazirana Uzatıldı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Koronavirüs Tedbirleri)Kanun No: 7226Kabul Tarihi: 25.03.2020R.G. Tarihi: 26.03.2020R.G. No: 31080 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru,… 

Mehmet Cansız

Tartıştığı Eşinin Haberi Olmadan Kapı Kilidinin Değiştirilmesi Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu (TCK)Kanun No: 5237Kabul Tarihi: 26.09.2004R.G. Tarihi: 12.10.2004R.G. No: 25611 Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.… 

Hsyk Kararları

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (15.04.2020 Tarihinde Resmi Gazetede Yayınlanan Tam Metin)

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 7242Kabul Tarihi: 14/4/2020RGT: 15.04.2020RG NO: 31100 MADDE 1 – 16/5/2001 tarihli ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde… 

Hsyk Kararları

Hsyk’dan Yeni Coronavirüs Düzenlemesi: “Tutuklu ve Acil İşler Dışındaki duruşma ve Keşifler 30.04.2020 Tarihine Kadar ertelendi”

Hsyk Kararını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Peki bu karar ne anlama geliyor?            Bu karar, 30.04.2020 tarihine kadar, tutuklu sanığı bulunan ceza davalarının duruşmaları ve acil sayılan işler dışındaki tüm davaların duruşmalarının ve keşiflerinin ertelenmesi anlamına geliyor.… 

Af Yasası Kimleri Kapsıyor

Af yasası Kimleri Kapsıyor?

CEZA İNDİRİMİ DETAYLARI NELER? Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması ile ilgili detaylar belli oldu. Edinilen bilgilere göre değişiklikler ile… 

Ortaklığın Giderilmesi Davası

Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA: Muvazaa, tarafların anlaşmak suretiyle iradelerinde bilerek ve isteyerek meydana getirdikleri bir uygunsuzluk halidir. Muvazaada tarafların esas amaç ve niyetleri, görünürdeki sözleşmenin hukuki sonuçlarını doğurmaması ve bu yolla üçüncü kişilerin aldatılmasıdır. Taraflar gerçek iradelerine uymayan görünürdeki bir sözleşme için anlaşmakta… 

Düzensiz Göçmen

Göçmenlerin Sınır Dışı Edilmesi

Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun(YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı Dördüncü Bölümünde, 52 ila 60 ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Sınır Dışı Etme Kararı YUKK’nun 54 üncü maddesinde düzenlenen sebepleri ihlal edenler hakkında…