BOŞANMA DAVASINDA FERAGATİN BOŞANMA HÜKÜMLERİ NAFAKALAR VE TAZMİNAT TALEPLERİ YÖNÜNDEN HUKUKEN GEÇERLİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/6889
Karar: 2017/15111
Karar Tarihi: 21.12.2017

BOŞANMA DAVASI – FERAGATİN BOŞANMA HÜKÜMLERİ NAFAKALAR VE TAZMİNAT TALEPLERİ YÖNÜNDEN HUKUKEN GEÇERLİ SONUÇ DOĞURMAYACAĞI – DAVADAN FERAGATİN DAVANIN FERİLERİNİ DE KAPSADIĞI – KARARIN VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ YÖNÜNDEN KALDIRILMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Taraf vekilleri Av. … ve Av. … 22.11.2017 tarihli dilekçesiyle davalarından feragat ettiklerini bildirmiş iseler de tarafların açtıkları davalarda verilen boşanma hükümleri ile nafakalar ve tazminat taleplerine yönelik kararlar temyiz edilmeden kesinleştiğinden, feragat beyanları boşanma hükümleri nafakalar ve tazminat talepleri yönünden hukuken geçerli sonuç doğurmaz. Ancak davadan feragat davanın fer’ilerini de kapsar. Bu sebeple davacı-karşı davalı vekili Av. … ‘ün 22.11.2017 tarihli feragat dilekçesi nazara alınarak karar düzeltme talebinin kabulü, Dairemizin 03.10.2017 tarihli kararının velayet ve kişisel ilişki yönünden kaldırılması ile hükmün feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün velayet ve kişisel ilişkiye ilişkin olarak bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

(6100 S. K. Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 427, 454)

Dava ve Karar: Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına, kısmen onanmasına dair Dairemizin 03/10/2017 gün ve 5286-10515 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.

1-Temyiz ilamında yer alan açıklamalara göre davacı-karşı davalı vekili Av. … 22.11.2017 tarihli dilekçesiyle ziynet alacağına dair davasından feragat ettiğini ve davalı-karşı davacı vekili Av. … 22.11.2017 tarihli dilekçesiyle ziynet alacağı davasına yönelik vekalet ücreti talebinden feragat ettiğini bildirdiğinden davacı-karşı davalı kadının ziynet alacağına ve davalı-karşı davacı erkeğin ziynet alacağı davasında vekalet ücretine ilişkin karar düzeltme taleplerinin kabulüne, Dairemizin ziynet alacağına yönelik 03.10.2017 tarihli kararının kaldırılmasına, tarafların feragat beyanları konusunda bir karar verilmek üzere hükmün ziynet alacağı davasına yönelik olarak bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

2-Taraf vekilleri Av. … ve Av. … 22.11.2017 tarihli dilekçesiyle davalarından feragat ettiklerini bildirmiş iseler de tarafların açtıkları davalarda verilen boşanma hükümleri ile nafakalar ve tazminat taleplerine yönelik kararlar temyiz edilmeden kesinleştiğinden, feragat beyanları boşanma hükümleri nafakalar ve tazminat talepleri yönünden hukuken geçerli sonuç doğurmaz. Ancak davadan feragat davanın fer’ilerini de kapsar. Bu sebeple davacı-karşı davalı vekili Av. … ‘ün 22.11.2017 tarihli feragat dilekçesi nazara alınarak karar düzeltme talebinin kabulü, Dairemizin 03.10.2017 tarihli kararının velayet ve kişisel ilişki yönünden kaldırılması ile hükmün feragat konusunda bir karar verilmek üzere hükmün velayet ve kişisel ilişkiye ilişkin olarak bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Tarafların karar düzeltme taleplerinin KABULÜNE, Dairemizin 03.10.2017 tarih, 2016/5286 esas, 2017/10515 karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, hükmün yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ziynet alacağı davası ve bu davadaki vekalet ücreti yönünden, yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple velayet ve kişisel ilişki yönünden BOZULMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 21.12.2017

Paylaşımlarımız ile ilgili yorumlarınız bizim için değerlidir.

 
%d blogcu bunu beğendi: