50 TL Çalan Çocuk Hakkında “MALIN Değerinin Azlığı Sebebiyle Cezada İndirim Yapılmalı mıdır?

Paylaşımı Yapan Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

2.Ceza Dairesi
Esas: 2016/17067
Karar: 2018/5487
Karar Tarihi: 02.05.2018

HIRSIZLIK SUÇU – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN MAĞDURA AİT İŞ YERİNDEN PARA ÇALMASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA HÜKÜM KURULURKEN TCK MADDESİNİN UYGULANMA KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Suça sürüklenen çocukların mağdura ait iş yerinden 50,00 TL çalması şeklinde gerçekleşen olayda suça sürüklenen çocuklar hakkında hüküm kurulurken 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K.  m. 31, 142, 143, 145) (5395 S. K.  m. 35)

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1-Suça sürüklenen çocuklar hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Doğrudan hükmolunan adli para cezasının miktar ve türüne göre; 14.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 31.03.2011 tarih ve 6217 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’a eklenen geçici 2. maddesi gereğince doğrudan hükmolunan 3000 TL dahil adli para cezasına mahkumiyet hükmünün temyizi mümkün olmadığından suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi gereğince istem gibi REDDİNE,

2-Suça sürüklenen çocuk … hakkında iş yeri dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2-Suça sürüklenen çocuk … hakkında hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını bozma suçlarından ve suça sürüklenen çocuk … hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince;

a-Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuk … hakkında, 5395 sayılı Kanun’un 35/1. maddesi uyarınca sosyal inceleme raporu aldırılmadan, fotokopiden ibaret rapor hükme esas alınarak yazılı biçimde eksik inceleme ile hüküm kurulması,
b-Suça sürüklenen çocuklar hakkında hırsızlık suçundan hüküm kurulurken 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b,143/1, 31/2 maddeleri gereğince tayin olunan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasından aynı Kanun’un 62.maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılırken hesap hatası nedeniyle “1 yıl 6 ay 22 gün” hapis cezası yerine “1 yıl 2 ay 20 gün ” hapis cezasına hükmolunması suretiyle eksik ceza tayini,

c- Suça sürüklenen çocukların mağdura ait iş yerinden 50,00 TL çalması şeklinde gerçekleşen olayda suça sürüklenen çocuklar hakkında hüküm kurulurken 5237 sayılı TCK’nın 145. maddesinin uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümlerde 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, 02.05.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bizi takip etmek veya Yorum yapmak ister Misiniz?
error
Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 1 Average: 5]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladım. 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladım. 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundum. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. 2011 Yılından beri "CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda kendi ofisiminde avukatlık hizmeti veriyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım.

0 Yorum Yap

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogcu bunu beğendi: