ceza

CMK 250.Madde Gereğince Seri Yargılamaya Tabi Suçlar ve Seri Muhakeme Yönetmeliği

Seri muhakeme usulü  MADDE 250 – (YENİDEN DÜZENLENMİŞ MADDE RGT:24.10.2019 RG NO:30928 KANUN NO:7188/23) (KOD 5) (KOD 4) (KOD 3) (KOD 2) (KOD 1) (1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanır:  a) Türk Ceza Kanununda yer alan;  1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, Devamını oku……

İdari Yargıda “Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri” Nelerdir?

Madde 53 – 1. (DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 10.04.1990 RG NO: 20488 KANUN NO: 3622/22) Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında, aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi istenebilir.  a) Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın Devamını oku……

Tehdit

Yeni C.M.K. Değişikliğinden Sonra “Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Halinde Tutuklama Nedeninin Varsayıldığı” Suçlar

Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı Halinde Tutuklama Nedeninin Varsayıldığı” Suçlara,Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149) suçları da dahil edildi

1 Yıldan Fazla Hapis Cezası Alanlar Memur Olabilir mi?

İşledikleri bazı suçlardan dolayı hapis cezası alanlar ile kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası alanların Devlet memur’ luğuna girmeleri ve memuriyette kalmaları mümkün olamamaktadır.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının Devamını oku……

Ceza Hukuku

“Sabıkası Bulunmayan ve Takdiri İndirim Uygulanarak Cezası Ertelenen Sanık Hakkında Gerekçe Gösterilmeden HAGB’ye Yer Olmadığına Kararı Verilebilir Mi”

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/1573 Karar: 2018/6505 Karar Tarihi: 11.07.2018 SAHTECİLİK SUÇU – SABIKASI BULUNMAYAN VE HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANARAK CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA YASAL VE YETERLİ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: 5271 sayılı CMK’nın 5728 sayılı Kanunla değişik Devamını oku……

Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlıktan Faydalanma Şartları Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu (TCK) Etkin pişmanlık Etkin pişmanlık (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 221 – (1) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz. (2) Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde Devamını oku……

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre “Borçlu Yakınına Mesaj Atmanın Yaptırımı Nedir?”

Kişisel Verileri Koruma Kurulu web sayfasında bugün avukatları ilgilendiren önemli bir karar yayımlandı.Borçlunun yeğenine mesaj atan avukata, KVKK mevzuatına aykırılıktan 50.000 TL idari para cezası verildi. İlgil karar: KVKK İlgili kişiye ait telefon numarasına kendisine ait olmayan içeriğin gönderilmesi ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/05/2019 Tarihli ve 2019/166 Sayılı Devamını oku……