Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

Sözleşmeli Erbaş Ve Er Kanunu Kanun No. 6191 Kabul Tarihi: 10.03.2011 RGT: 22.03.2011 RG No: 27882 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er Devamını oku……

Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre “TASARIM NEDİR?”, Hakkı Tecavüze Uğrayan Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler Nelerdir?

Kanun No: 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Kabul Tarihi: 22.12.2016  R.G. Tarihi: 10.01.2017 R.G. No: 29944 Tasarım ve ürün MADDE 55 – (1) Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. (2) Ürün, bilgisayar programları hariç Devamını oku……

2019 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu Devamını oku……

Hangi Durumlarda Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”ndan da CEZA DAVASI AÇILIR?

Alkollü araç kullanmanın öncelikle idari yaptırımı vardır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinde Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmanın idari ve cezai yaptırımları ayrıntısı ile belirtilmiştir. Kanun No: 2918 Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı (YÜR. TAR.: 18.06.1985) MADDE 48 – Devamını oku……

Cansız Hukuk Logo

Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler

Yönetmelik: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Kurum: Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi: 11.02.2010 R.G. Tarihi: 06.04.2010 R.G. No: 27544 Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler MADDE 20 – (1) Kanunun 12 nci maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. (EKLENMİŞ FIKRA RGT: Devamını oku……

“Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede Yayınlandı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Kurum: Hazine ve Maliye Bakanlığı RGT: 06.10.2018 RG NO: 30557 MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara Devamını oku……