Elektronik tebligat

Elektronik Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?

Baktığımız bir idari davanın gerekçeli kararını e-tebligat olarak aldım. 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinde: “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. …….Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklinde hüküm olmasına rağmen, İzmir Bölge Devamını oku……

Yargıtay’a Göre “Fetö Örgütünün Pramidal Yapısı, Yönetici ve Hizmet Tabakaları”

Somut olay değerlendirildiğinde; toplanıp tartışılan delillere göre… il sorumlusunun yardımcısı pozisyonunda yer alan sanığın, görev yaptığı ilde örgütsel faaliyetlerin yoğunluk derecesi, üstlendiği görev, emir ve talimat verme yetkisi ile sorumluluk alanı itibarıyla genele yayılmayan ve bağımsız hareket etme imkanı bulunmayan konumu karşısında örgüt yöneticisi olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı, ancak sübuta eren eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu nazara alınarak eylemlerindeki yoğunluk da dikkate alınmak suretiyle alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir.

ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ARDIŞIK ARAMA

Ankesörlü/Sabit Hatlardan Periyodik veya Ardışık Aramaların Özellikleri ve Delil Olma Kabiliyeti Nasıl Belirlenir?

YARGITAY16. Ceza DairesiEsas Yıl/No: 2018/5526Karar Yıl/No: 2019/6842Karar tarihi: 13.11.2019SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – ANKESÖRLÜ/SABİT HATLARDAN PERİYODİK VEYA ARDIŞIK ARAMALARIN ÖZELLİKLERİ VE DELİL OLMA KABİLİYETİ – ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KABULDE İSABETSİZLİK OLMADIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI ÖZET: 03.10.2017 tarihli Analiz İnceleme ve Tespit Tutanağında “sanığın kendi adına kayıtlı ve Devamını oku……

İş-Hukuku

İşçilik Alacaklarında Hakkaniyet İndirimi Belirleme Esasları Nelerdir?

YARGITAY22. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2019/6268Karar Yıl/No: 2019/17244Karar tarihi: 25.09.2019İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – HESAPLAMAYA ESAS ALINAN DÖNEM VE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRET ALACAĞI MİKTARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMADAN HAKKIN ÖZÜNÜ ZEDELER MAHİYETTE OLMAK ÜZERE YÜZDE ELLİ GİBİ YÜKSEK NİSPETTE İNDİRİME GİDİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olayda; hesaplanan ulusal bayram Devamını oku……

İş Kazası Sonucu Sürekli İş Göremezlik Nedeniyle Sigortalının Maddi Tazminatının Hesaplanması ve Gerçek Ücretin Belirlenmesi Esasları

YARGITAY21. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2019/2020Karar Yıl/No: 2019/6886Karar tarihi: 14.11.2019ALACAK DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ TAZMİNATININ HESAPLANMASI – KAZALI İŞÇİNİN GERÇEK ÜCRETİNİ TEREDDÜTSÜZ OLARAK BELİRLENMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Somut olayda, hakkaniyete uygun maddi tazminatın tespiti açısından, sigortalının yaptığı iş, yaşı ve kıdemi belirtilmek Devamını oku……

Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Kurucu Unsurları Nelerdir

Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçlarının Kurucu Unsurları Nelerdir?

YARGITAY Ceza Genel KuruluEsas Yıl/No: 2015/118Karar Yıl/No: 2019/148Karar tarihi: 05.03.2019YARGITAY KARARI  Kararı Veren Yargıtay Dairesi :15. Ceza Dairesi Mahkemesi :Ağır Ceza Sayısı : 41-189 Sanık … hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı açılan kamu davalarının birleştirilmesine karar verilerek yapılan yargılama sonucunda; sanığın nitelikli dolandırıcılık suçundan TCK’nın Devamını oku……

Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı İçin Eşi Tarafından FİZİKSEL ŞİDDETE Maruz Kalan Kadın Boşanmada Ağır Kusurludur

Bu Karara Güler Misin Ağlar Mısın? Yargıtay” Sadakat Yükümlülüğüne Aykırı Davrandığı İçin Eşi Tarafından FİZİKSEL ŞİDDETE Maruz Kalan Kadın Boşanmada Ağır Kusurludur”

Bu kararı görünce önce çok şaşırdım, onun için “Bu karara güler misin, ağlar mısın” şeklinde başlık atmayı uygun gördüm. Evlilik birliğinin en önemli yükümlülüklerinden biri tabi ki eşlerin birbirine karşı sadık olmasıdır. Aldatma tabii ki kutsal saydığımız bu birliğe atılan bir dinamittir, bombadır. Buna hiç şüphe yok. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL Devamını oku……

Yargıtay HGK:”EVLİLİK BİRLİĞİ İÇİNDE DOĞAN ÇOCUKLARIN, BAŞKASINDAN OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR BABA TARAFINDAN YAPILAN MASRAFLAR BİYOLOJİK BABADAN TAZMİN EDİLEBİLİR”

T.C. YARGITAY Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/4-85Karar: 2019/314Karar Tarihi: 19.03.2019 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – ÇOCUKLARIN YAŞI EĞİTİM DURUMU VE DİĞER ŞARTLAR BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİP TAKDİR EDİLECEK UYGUN MİKTAR MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ – DİRENME KARARININ BOZULDUĞU ÖZET: Dava, haksız fiilden kaynaklanan maddi Devamını oku……

Yanaktan makas almak tazminat sebebi

Yargıtay’dan Emsal Karar: “Yanağından Makas Alınan İşçi Manevi Tazminat Alabilir”

YARGITAY9. Hukuk DairesiEsas Yıl/No: 2015/32526Karar Yıl/No: 2019/5034Karar tarihi: 28.02.2019İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İŞYERİ YETKİLİSİNİN DAVACININ YANAĞINA DOKUNDUĞU MAKAS ALDIĞI – KÜLLÜK FIRLATMAK SURETİYLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDA BULUNULDUĞU – MANEVİ TAZMİNATIN KOŞULLARININ BULUNDUĞU – İSTEĞİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU ÖZET: Dosya içinde yer alan bilgi ve belgelerden özellikle tanık anlatımları ile istirahat Devamını oku……

Noterde Düzenlenmeyen Ön Ödemeli Konut Alımı İçin Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Vazgeçebilir miyim?

T.C. YARGITAY 13.Hukuk DairesiEsas: 2016/12872Karar: 2019/4503Karar Tarihi: 03.04.2019 SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI – TAPU KAYDINDA DAVA KONUSU YERİN MALİKİ HALEN DAVALI ŞİRKET OLDUĞUNA GÖRE DAVACI GEÇERSİZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI DAVA AÇABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Kaynağını Borçlar Kanunu’nun …maddesinden (EBK … mad.) alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Devamını oku……