Elektronik tebligat

Elektronik Tebligat Ne Zaman Yapılmış Sayılır?

Baktığımız bir idari davanın gerekçeli kararını e-tebligat olarak aldım. 7201 sayılı Tebligat Kanununun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a maddesinde: “Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. …….Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” şeklinde hüküm olmasına rağmen, İzmir Bölge Devamını oku……

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Yargıtay Kararlarına Göre “Boşanma Davalarında Ağır Kusur Kabul Edilen Haller ” Nelerdir?

Boşanma davalarında diğer eşe göre daha ağır kusuru olan eş, talep halinde nafaka ve maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kaldığı gibi, Ağır kusurlu eşin boşanma davası da reddedilir. Peki, boşanma ağır kusur sayılan haller nelerdir? “Mahkemece davacı erkeğin, uyuşturucu madde kullandığı, aşırı alkol tükettiği ve bunların etkisinde kalarak kadına Devamını oku……

Yargıtay Kararı

İkinci Defa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilebilir mi?

Bu konu biraz karışık. Şöyle izah etmeye çalışalım konuyu. Ceza Muhakemeleri kanununun 231/8. maddesi 18.06.2014 Tarihinde değişti. Bu tarihe kadar işlenen suçlarda 1 den fazla HAGB kararı verilebiliyordu. 18.06.2014 tarihinde 231/8. fıkraya “Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez”cümlesi eklendi. Devamını oku……

Noterde Düzenlenmeyen Ön Ödemeli Konut Alımı İçin Yapılan Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Vazgeçebilir miyim?

T.C. YARGITAY 13.Hukuk DairesiEsas: 2016/12872Karar: 2019/4503Karar Tarihi: 03.04.2019 SÖZLEŞMENİN İPTALİ DAVASI – TAPU KAYDINDA DAVA KONUSU YERİN MALİKİ HALEN DAVALI ŞİRKET OLDUĞUNA GÖRE DAVACI GEÇERSİZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI DAVA AÇABİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Kaynağını Borçlar Kanunu’nun …maddesinden (EBK … mad.) alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Devamını oku……

Taşınmaz Satış Vaadi

İnşaat Şirketi Mağdurları Dikkat: “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Resmi Şekil Şartına Uyulmadan Yapılmışsa Geçersizdir.”

Geçen yıldan beri devam eden ekonomik kriz sebebiyle, inşaat şirketlerinin zor günler geçirdiği ve bu nedenle taahhütlerini yerine getiremedikleri, ön ödemeli olarak sattıkları daireleri teslim edemedikleri, bu nedenle de çok sayıda mağdur oluştuğu bu günlerde Cansız Hukuk Bürosu olarak size hukuki yol göstermek için bu yazıyı hazırladık.  Bir inşaat şirketinden Devamını oku……

Çekici Nereye Vuracağını Bilmek Bilgi Ve Tecrübe Gerektirir.

Bilgi ve tecrübe bazen hayat kurtarır, bazen maddi kaybı önler bazen de maddi kazanç sağlar, BİLGİ VE TECRÜBE UCUZ DEĞİLDİR. BU NEDENLE PROFESYONEL HİZMET EHİLLERİ işlerini hakkıyla yapıyorsa eğer (Doktor, avukat, mühendis, mimar, öğretmen.. vs) verdiğimiz ücretleri fazlasıyla hak ederler.(tecrübe) ÇEKİCİ NEREYE VURACAĞINI BİLMEK, BİLGİ, LİYAKAT VE TECRÜBE GEREKTİRİR…….. BİR Devamını oku……

Cansız Hukuk Logo

Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Mahkeme Kararları

6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken HUMK’nun 443/1 (HMK. 367/1 m.) maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. 6100 S. HMK 367 : Temyizin icraya etkisi (1) Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla Devamını oku……

Haksız Yere Hapis Cezası Aldıysanız Çaresiz Değilsiniz!……..

Türk Ceza Hukuk Sisteminde kesinleşmiş ve infaz aşamasına gelmiş ve hatta infazına başlanmış cezalar hakkında “cezanın ortadan kaldırılması ve infazının tedbiren durdurulması” için kararı veren Mahkemeye başvurarak YARGILAMANIN YENİLENMESİ talebinde bulunabilirsiniz. Bu yol hiç de kolay bir yol değildir ve verilen cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayacak güçlü bir hukuki dayanağınızın olması Devamını oku……

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açma Hakkı Hangi Şartlarda Kullanılabilir? Affeden Eş Zina Sebebiyle Boşanma Davası Açabilir mi?

Türk Medeni Kanunu (TMK) I. Zina   Madde 161 – Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. Zina sebebine dayalı boşanma Devamını oku……