Yargıtay Ceza Genel Kurulu Fetö İtirafçıları için Gerekçeli Kararını Açıkladı:”İtiraflarını duruşmada reddedene etkin pişmanlık yok”

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, terör suçlarında itirafçı olup mahkemede itiraflarından vazgeçen sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin kararının gerekçesi yazıldı. Kurulun, PKK terör örgütü üyesi sanıklarla ilgili kararı, örgüt üyeliğinden soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan ancak duruşmalarda itiraflarından vazgeçen Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri için de emsal teşkil edecek. İstanbul’da PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma […]

Read more...

KESİNLEŞMİŞ CEZALAR HANGİ ŞARTLARDA ERTELENEBİLİR?

6352 SAYILI KANUNUN 105/A MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 AYLIK ERTELEME SÜRESİNE YÖNELİK; AYNI KANUNUN GEÇİCİ 2.MADDESİ İLE GEÇİCİ 4.MADDESİNİN DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ. *** 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine […]

Read more...

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVACI ALACAĞINI ALMAK ÜZERE DAVAYI AÇTIĞINA GÖRE DAVANIN KABULÜ HALİNDE TAPU KAYDININ İPTALİNE GEREK OLMADAN İİK.’NIN 283. MADDESİ UYGULAYARAK DAVACIYA HACİZ VE SATIŞ İSTEME YETKİSİ VERİLMESİ

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2018/3957 Karar: 2018/9204 Karar Tarihi: 17.10.2018 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – DAVACI ALACAĞINI ALMAK ÜZERE DAVAYI AÇTIĞINA GÖRE DAVANIN KABULÜ HALİNDE TAPU KAYDININ İPTALİNE GEREK OLMADAN İİK.’NIN 283. MADDESİ UYGULAYARAK DAVACIYA HACİZ VE SATIŞ İSTEME YETKİSİ VERİLMESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI ÖZET: Davacı alacağını almak üzere bu davayı açtığına […]

Read more...

İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – AİLE KONUTU OLDUĞU İSPATLANAMAYAN TAŞINMAZ YÖNÜNDEN DAVALI BANKANIN DAVACI EŞTEN MUVAFAKAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017/104 Karar: 2018/8157 Karar Tarihi: 26.06.2018 İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI – AİLE KONUTU OLDUĞU İSPATLANAMAYAN TAŞINMAZ YÖNÜNDEN DAVALI BANKANIN DAVACI EŞTEN MUVAFAKAT ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Aile konutu olduğu ispatlanamayan….’daki taşınmaz yönünden davalı bankanın, davacı eşten muvafakat alma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Öyleyse, mahkemece münhasıran …. ili … ilçesi […]

Read more...

TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUĞU FAKAT İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMADAN DAVA AÇTIĞI – DAVACININ BAŞVURU ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN BAHİSLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2017/1034 Karar: 2018/9910 Karar Tarihi: 7.05.2018 TAPU KAYDINDA DÜZELTİM DAVASI – DAVACININ TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURDUĞU FAKAT İTİRAZ YOLUNA BAŞVURMADAN DAVA AÇTIĞI – DAVACININ BAŞVURU ZORUNLULUĞUNU YERİNE GETİRDİĞİNDEN BAHİSLE İŞİN ESASINA GİRİLEREK BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Somut olaya gelince; davacının tapu müdürlüğüne başvurduğu fakat itiraz yoluna başvurmadan […]

Read more...

YARALAMA SUÇU – MAĞDURUN KOLLUKTA VE SAVCILIK AŞAMASINDA DEĞİŞEN BEYANLARI – DİĞER SANIKLARIN KOLLUKTA VERDİKLERİ VE DURUŞMADA AYNEN TEKRAR ETTİKLERİ İFADELERİ – SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2017/12335 Karar: 2018/6186 Karar Tarihi: 5.04.2018 ÖZET: Mağdurun kollukta ve savcılık aşamasında değişen beyanları, diğer sanıkların kollukta verdikleri ve duruşmada aynen tekrar ettikleri ifadeleri karşısında sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir. (5237 S. K. m. 3, 29, 53, 86) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. […]

Read more...

KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA SUÇU – İKİNCİ SUÇTAN AÇILAN DAVANIN KOVUŞTURMA ŞARTININ ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI

T.C. YARGITAY 20.Ceza Dairesi Esas: 2017/2642 Karar: 2018/128 Karar Tarihi: 10.01.2018 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE BULUNDURMA SUÇU – İKİNCİ SUÇTAN AÇILAN DAVANIN KOVUŞTURMA ŞARTININ ORTADAN KALKMASI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik […]

Read more...

SANIK MÜDAFİ TARAFINDAN MAZERET DİLEKÇESİ VERMESİNE RAĞMEN CELSEDE VERİLEN ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA TEBLİĞ EDİLMEDEN KARAR VERİLMESİ “SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASIDIR”

T.C. YARGITAY 20.Ceza Dairesi Esas: 2017/5288 Karar: 2018/251 Karar Tarihi: 16.01.2018 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA SUÇU – SANIK MÜDAFİ TARAFINDAN MAZERET DİLEKÇESİ VERMESİNE RAĞMEN CELSEDE VERİLEN ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA TEBLİĞ EDİLMEDEN KARAR VERİLMESİ – SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI ÖZET : Sanık müdafi tarafından . tarihinde . tarihli celseye katılamayacağından bahisle mazeret dilekçesi […]

Read more...

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA SUÇU – SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİĞİ – BYLOCK TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU İLE HİS SORGU KAYITLARI GETİRTİLİP DEĞERLENDİRİLEREK BUNLARA KARŞI SANIK VE MÜDAFİİN BEYANININ ALINMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 16.Ceza Dairesi Esas: 2017/3550 Karar: 2018/564 Karar Tarihi: 20.02.2018 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMA SUÇU – SANIĞIN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞUNU KABUL ETMEDİĞİ – BYLOCK TESPİT VE DEĞERLENDİRME RAPORU İLE HİS SORGU KAYITLARI GETİRTİLİP DEĞERLENDİRİLEREK BUNLARA KARŞI SANIK VE MÜDAFİİN BEYANININ ALINMASI GEREĞİ ÖZET: ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, ByLock uygulamasını kullandığının kuşkuya […]

Read more...

2019 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. […]

Read more...
 
%d blogcu bunu beğendi: