Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

BİRDEN FAZLA KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEYENE TCK 43 UYARINCA VERİLECEK CEZA NASIL BELİRLENİR? HER SUÇ İÇİN AYRI CEZA MI VERİLMELİDİR YOKSA DAVA DOSYALARI BİRLEŞTİRİLEREK TEK CEZA VERİLİP TCK 43 UYARINCA CEZA ATTIRILMALI MIDIR?

T.C. YARGITAY 7.Ceza Dairesi Esas: 2018/4683 Karar: 2018/5363 Karar Tarihi: 16.05.2018 KAÇAKÇILIK SUÇU – BENZER EYLEM NEDENİYLE SANIK HAKKINDA AÇILAN DAVA BULUNDUĞU – SUÇ VE İDDİANAME TARİHLERİ DİKKATE ALINIP ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞININ TESPİTİ GEREĞİ ÖZET: Benzer eylem nedeniyle sanık hakkında karar verilmiş dava dosyasının da mevcut bulunduğunun anlaşılması Read more…

logo_5000

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASINDA BORDRO TANIĞI YOKSA, KOMŞU İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR TANIK OLARAK DİNLENEBİLİR Mİ?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2017/5405 Karar: 2018/3060 Karar Tarihi: 29.03.2018 SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ – KOMŞU İŞYERİ TANIĞININ TESPİT EDİLİP DİNLENECEĞİ – BORDRO TANIĞI BULUNMADIĞI – ÇALIŞMA OLGUSUNUN SOMUT VE İNANDIRICI BİLGİLERE DAYALI ŞEKİLDE ORTAYA KONULMASI GEREĞİ ÖZET: Yapılacak iş; işe giriş bildirgesindeki işyeri sicil numarasının davalı işverene Read more…

6_Primary_logo_on_color2_5000

Soru: Borçlum Babasından Gelen Mirası Reddetmiş, Yasal olarak Ne Yapabilim?

Mirasçılar TMK 605. Madde uyarınca mirası reddetme hakkına sahiptir.Yine TMK 606. Maddeye göre mirasçılar, mirası 3 ay içinde reddetme hakkına sahiptir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar. Mirasın Read more…

6_Primary_logo_on_color2_5000

ADLİ SİCİLDEKİ KAYITLAR HANGİ ŞARTLARDA ARŞİV KAYDINA ALINABİLİR?

Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık Ceza zamanaşımının dolması Genel af Adli sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir. Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen Read more…

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Veklaeti Kime Ait Olur? Çocuk Kimin Soyadını Alır? Vs…

1-Yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu 321. maddesine göre çocuk, anne ve baba evli ise ailenin evli değilse annesinin soyadını alır. Çocuk ile anne arasında soybağı doğumla kurulur. Evlilik dışı doğan çocuk annenin başvurusu ile annenin kütüğüne kaydedilir ve çocuk annenin soyadını alır. 2-Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye ait olur. Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

Soru: ” Ben vefat edince, velaletim altındaki çocuğuma kalacak malların idaresinin eski eşime geçmesini istemiyorum. Ne yapabilirim?

Cevap: Bu soru tarafımıza pekçok kez sorulmaktadır ve bu konuda avukat olarak bizden çözüm üretmemiz istenmektedir. Bu istek de hiç de haksız bir istek değildir kanaatimizce. Her ana-baba doğal olarak çocuğunun hakları korumak ve geleceğini güvence altına almak istemektedir. Bu soruya vereceğimiz cevap ve net çözüm şu şekilde olabilir: 1- Read more…

Tapu Dışı Taşınmaz Satışına İstinaden (geçersiz) Ödenen Paranın İadesi ve Güncel Değerin Tespiti Kıstasları Nelerdir?

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2013/4872 Karar: 2014/901 Karar Tarihi: 21.01.2014 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – RESMİ ŞEKİLDE SATIŞ İŞLEMİ YAPILMADIĞINDAN YAPILAN SATIŞ İŞLEMİ GEÇERSİZ OLUP HUKUKEN GEÇERLİ BİR SONUÇ DOĞURMAYACAĞI – TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINA İLİŞKİN TEMYİZ İTİRAZLARININ YERİNDE BULUNMADIĞI ÖZET: Olayda resmi şekilde satış işlemi yapılmadığından, Read more…

logo_5000

HAKSIZ ŞİKAYET SEBEBİYLE KAMU DAVASI AÇILIRSA VE MAHKEME BERAAT KARARI VERİRSE ŞİKAYET EDENDEN MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4648 Karar: 2018/353 Karar Tarihi: 24.01.2018 – İSTEMİN TÜMDEN REDDEDİLMESİ LÜZUMU – KARARIN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Davacı hakkında kamu davası açıldığına göre yeterli suç şüphesi ve emare bulunduğu gibi, davalının vermiş olduğu şikayet dilekçesi ve beyanları da bir bütün olarak değerlendirildiğinde hak arama özgürlüğü sınırlarının Read more…

Fetö Örgüt Liderinin Talimatı Doğrultusunda Bank Asya’daki Hesabına Para Yatıran Sanığa Hangi Şartlarda Örgüt Üyeliği Suçundan Ceza Verilebilir?

T.C.YARGITAY 16. Ceza Dairesi Esas No:2017/4240 Karar No: 2018/1056 Karar Tarihi: 09.04.2018 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – ÖRGÜTLE İRTİBATLI BANK ASYA HESABINA PARA YATIRAN SANIĞIN FAALİYETLERİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİK YAPISINA DAHİL OLDUĞUNU GÖSTERİR BİÇİMDE ÇEŞİTLİLİK DEVAMLILIK VEYOĞUNLUK İÇERMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Örgütün kurucusu, yöneticileri ve örgüt Read more…

Logo Cansız Hukuk Bürosu mavi beyaz

Danıştay 15. Dairesi, bankaların tüketicilerden hizmet karşılığı “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. BANKALARDAN GERİYE DÖNÜK 10 YILLIK HESAP İŞLETİM ÜCRETİ İADESİ İSTENEBİLİR Mİ?

3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine Danıştay’da dava açıldı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti. Daire, yönetmeliğin “tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, Read more…

WhatsApp chat WhatsApp us
%d bloggers like this: