KADININ EŞİNE “İT KÖPEK” ŞEKLİNDE HAKARET ETMESİ VE EŞİNİN ANNESİNE “SENİN OĞLUN ERKEK Mİ” DİYE AŞAĞILAMASI BOŞANMA GEREKÇESİ MİDİR?

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2017/726 Karar: 2018/12496 Karar Tarihi: 6.11.2018 BOŞANMA DAVASI – KADININ EŞİNE İT KÖPEK ŞEKLİNDE HAKARET ETTİĞİ VE EŞİNİN ANNESİNE SENİN OĞLUN ERKEK Mİ DİYEREK AŞAĞILADIĞI ERKEĞİN BOŞANMA DAVASININ KABULÜ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirtilerek, davalı- davacı erkeğin boşanma davasının reddine […]

Read more...

“SABIKASI BULUNMAYAN VE HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANARAK CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA YASAL VE YETERLİ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARARI VERİLEBİLİR Mİ”

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/1573 Karar: 2018/6505 Karar Tarihi: 11.07.2018 SAHTECİLİK SUÇU – SABIKASI BULUNMAYAN VE HAKKINDA TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANARAK CEZASI ERTELENEN SANIK HAKKINDA YASAL VE YETERLİ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: 5271 sayılı CMK’nın 5728 sayılı Kanunla değişik 231/5. maddesi uyarınca, hükmolunan iki […]

Read more...

ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN 50 TL ÇALAN ÇOCUK HAKKINDA “TCK 145” GEREĞİNCE “MALIN DEĞERİNİN AZLIĞI SEBEBİYLE CEZADA İNDİRİM VEYA CEZA VERMEKTEN VAZGEÇME”UYGULANMASI GEREKİR Mİ?

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2016/17067 Karar: 2018/5487 Karar Tarihi: 02.05.2018 HIRSIZLIK SUÇU – SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN MAĞDURA AİT İŞ YERİNDEN PARA ÇALMASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN OLAYDA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR HAKKINDA HÜKÜM KURULURKEN TCK MADDESİNİN UYGULANMA KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Suça sürüklenen çocukların mağdura ait iş yerinden 50,00 TL çalması şeklinde gerçekleşen […]

Read more...

HIRSIZLIK SUÇU – SORUŞTURMA AŞAMASINDA ÇALINAN MALLAR MÜŞTEKİYE İADE EDİLMİŞSE SANIĞA ETKİN PİŞMANLIK SEBEBİYLE TCK 168/1 UYARINCA 2/3 CEZA İNDİRİMİ YAPILMALIDIR LÜZUMU

T.C. YARGITAY 2.Ceza Dairesi Esas: 2018/4805 Karar: 2018/9383 Karar Tarihi: 12.09.2018 HIRSIZLIK SUÇU – SANIKLARIN TELSİZDE YAPILAN ANONS ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN KOLLUK EKİBİ TARAFINDAN YAKALANDIĞI – SANIĞIN MÜŞTEKİNİN HENÜZ YASAL MÜRACAATI YOKKEN SUÇ KONUSU EŞYANIN İADESİNİ SAĞLADIĞI – ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN UYGULANMASI GEREĞİ ÖZET: Müştekinin beyanı, kolluk tarafından düzenlenen olay yakalama ve muhafaza altına […]

Read more...

KESİNLEŞMİŞ CEZALAR HANGİ ŞARTLARDA ERTELENEBİLİR?

6352 SAYILI KANUNUN 105/A MADDESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN 6 AYLIK ERTELEME SÜRESİNE YÖNELİK; AYNI KANUNUN GEÇİCİ 2.MADDESİ İLE GEÇİCİ 4.MADDESİNİN DİLEKÇE METNİ HAZIRLANIRKEN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİNİ ÖNERİRİZ. *** 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla koşullu salıverilmelerine […]

Read more...

YARALAMA SUÇU – MAĞDURUN KOLLUKTA VE SAVCILIK AŞAMASINDA DEĞİŞEN BEYANLARI – DİĞER SANIKLARIN KOLLUKTA VERDİKLERİ VE DURUŞMADA AYNEN TEKRAR ETTİKLERİ İFADELERİ – SANIKLAR HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 3.Ceza Dairesi Esas: 2017/12335 Karar: 2018/6186 Karar Tarihi: 5.04.2018 ÖZET: Mağdurun kollukta ve savcılık aşamasında değişen beyanları, diğer sanıkların kollukta verdikleri ve duruşmada aynen tekrar ettikleri ifadeleri karşısında sanıklar hakkında beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekir. (5237 S. K. m. 3, 29, 53, 86) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. […]

Read more...

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A Maddesinde Yapılan Deşikliğe Göre 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN “KİMLER İÇİN ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU HALE GELİYOR?”

15.03.2018 tarih 30361 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’ nun “ELEKTRONİK TEBLİGAT” başlıklı 7/A maddesinde değişikliğe gidilmiştir. İlgili değişiklik çerçevesinde aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.  1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) […]

Read more...

Evlat Edinme Koşulları Nelerdir? Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat Edinme EVLAT EDİNME HİZMETİ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutları Ülkemizde evlat edinme işlemleri; Türk Medeni Kanunun 305’den 320’ye kadar maddeleri, Çocukların korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında […]

Read more...

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR? ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/18650 Karar: 2017/6061 Karar Tarihi: 11.09.2017 TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – DAVACI BAKIMINDAN DEĞİŞEN VE GELİŞEN DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI – ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN OLAY TARİHİ OLDUĞU – ZAMANINDA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİNİN KABULÜYLE BİRLEŞEN DAVANIN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava konusu olayda, davacı bakımından değişen ve […]

Read more...

YAĞMA SUÇUNDA MAĞDURDAN ZORLA ALINAN MAL VEYA PARANIN KISA SÜRE SONRA İADE EDİLMESİ DURUMUNDA “TCK 35- TEŞEBBÜS” MADDESİ GEREĞİNCE İNDİRİM YAPILMALI MI? YAĞMA SUÇU NE ZAMAN TAMAMLANMIŞ SAYILIR?

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2017/3742 Karar: 2018/1459 Karar Tarihi: 22.02.2018 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN BİRLİKTE KATILANI ORMANLIK BİR ALANA GÖTÜRÜP ZORLA CEP TELEFONUNU VE CÜZDANINI ALIP SONRA BUNLARI İADE ETTİKLERİ – YAĞMA EYLEMİNİN TAMAMLANDIĞI – TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI GEREĞİ ÖZET: Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ve haklarında daha […]

Read more...