KASTEN YARALAMA SUÇU-SANIĞIN OLAY GÜNÜ KULLANDIĞI CEP TELEFONU NUMARASI ÜZERİNDEN YERİ TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/3741 Karar: 2018/1902 Karar Tarihi: 19.04.2018 KASTEN YARALAMA SUÇU – SANIĞIN OLAY TARİH VE SAATİNDE OLAY YERİNDE BULUNUP BULUNMADIĞININ TESPİTİ – DİNLENMEYEN TANIKLARIN DİNLENECEĞİ – SANIĞIN OLAY GÜNÜ KULLANDIĞI CEP TELEFONU NUMARASI ÜZERİNDEN YERİ TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Sanığın olay tarih ve saatinde olay yerinde bulunup […]

Read more...

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan 2019 Yılı İçin TÜKETİCİ HAKLARI HAKEM HEYETİNE BAŞVURU İÇİN -PARASAL SINIRLAR-

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (YÜR. TAR.: 01.01.2019) Kurum: Ticaret Bakanlığı RGT: 26.12.2018 RG NO: 30637 Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci […]

Read more...

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/A Maddesinde Yapılan Deşikliğe Göre 01.01.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN “KİMLER İÇİN ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU HALE GELİYOR?”

15.03.2018 tarih 30361 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 sayılı kanun ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu’ nun “ELEKTRONİK TEBLİGAT” başlıklı 7/A maddesinde değişikliğe gidilmiştir. İlgili değişiklik çerçevesinde aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.  1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) […]

Read more...

Evlat Edinme Koşulları Nelerdir? Kimler Evlat Edinebilir?

Evlat Edinme EVLAT EDİNME HİZMETİ Evlat Edinme; durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. Evlat Edinmenin Hukuki Boyutları Ülkemizde evlat edinme işlemleri; Türk Medeni Kanunun 305’den 320’ye kadar maddeleri, Çocukların korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında […]

Read more...

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNDE ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR? ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/18650 Karar: 2017/6061 Karar Tarihi: 11.09.2017 TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU MALULİYET – DAVACI BAKIMINDAN DEĞİŞEN VE GELİŞEN DURUMUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI – ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN OLAY TARİHİ OLDUĞU – ZAMANINDA İLERİ SÜRÜLEN ZAMANAŞIMI DEFİNİN KABULÜYLE BİRLEŞEN DAVANIN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Dava konusu olayda, davacı bakımından değişen ve […]

Read more...

YAĞMA SUÇUNDA MAĞDURDAN ZORLA ALINAN MAL VEYA PARANIN KISA SÜRE SONRA İADE EDİLMESİ DURUMUNDA “TCK 35- TEŞEBBÜS” MADDESİ GEREĞİNCE İNDİRİM YAPILMALI MI? YAĞMA SUÇU NE ZAMAN TAMAMLANMIŞ SAYILIR?

T.C. YARGITAY 6.Ceza Dairesi Esas: 2017/3742 Karar: 2018/1459 Karar Tarihi: 22.02.2018 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE YAĞMA SUÇU – SANIKLARIN BİRLİKTE KATILANI ORMANLIK BİR ALANA GÖTÜRÜP ZORLA CEP TELEFONUNU VE CÜZDANINI ALIP SONRA BUNLARI İADE ETTİKLERİ – YAĞMA EYLEMİNİN TAMAMLANDIĞI – TEŞEBBÜS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI GEREĞİ ÖZET: Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ve haklarında daha […]

Read more...

Hangi Durumlarda Alkollü Araç Kullanma Sebebiyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu”ndan da CEZA DAVASI AÇILIR?

Alkollü araç kullanmanın öncelikle idari yaptırımı vardır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 48. Maddesinde Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullanmanın idari ve cezai yaptırımları ayrıntısı ile belirtilmiştir. Kanun No: 2918 Karayolları Trafik Kanunu (KTK) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı (YÜR. TAR.: 18.06.1985) MADDE 48 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.06.2013 RG […]

Read more...

Türk Medeni Kanunu’na Göre 3. Dareceye Kadar Kan ve Sıhri Hısımlar Kimlerdir?

T.M.K ya göre hısımlık Kan ve Sıhri Hısımlık 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda yer alan düzenlemelere göre; -Biri diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-altsoy (kan) hısımlığı vardır. -Biri diğerinden gelmeyip de ortak bir kökten gelen kişiler arasında yansoy (kan) hısımlığı vardır. -Kan hısımlığının derecesi, hısımları birbirine bağlayan doğum sayısıyla belli olur. -Eşlerden biri ile diğer eşin […]

Read more...

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas: 2018/1408 Karar: 2018/2803 Karar Tarihi: 13.03.2018 TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU – SANIĞIN DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI – ATILI SUÇTAN DOLAYI VERİLEN KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ KANUNDA YAZILI SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar […]

Read more...

SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU – DEFTERDAR VEYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ADINA İMZA ATMAYA YETKİLİ OLANLARDAN MÜTALAA ALINMASI LÜZUMU – DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDE BULUNAN MÜTALAA ALINMAKSIZIN DAVAYA DEVAM EDİLDİĞİ – KYB TALEBİNİN KABULÜYLE KARARIN BOZULMASI GEREĞİ

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2018/1507 Karar: 2018/1386 Karar Tarihi: 19.02.2018 SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU – DEFTERDAR VEYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANI ADINA İMZA ATMAYA YETKİLİ OLANLARDAN MÜTALAA ALINMASI LÜZUMU – DAVA ŞARTI NİTELİĞİNDE BULUNAN MÜTALAA ALINMAKSIZIN DAVAYA DEVAM EDİLDİĞİ – KYB TALEBİNİN KABULÜYLE KARARIN BOZULMASI GEREĞİ ÖZET: Defterdar veya Vergi Dairesi Başkanı adına imza atmaya […]

Read more...
 
%d blogcu bunu beğendi: