Gizlilik Politikası

AVUKATLIK KANUNU UYARINCA DÜZENLENEN
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İŞ SAHİBİ: Avukatlık Hizmetini www.avukatmehmetcansiz isimli siteden alan kişi
AVUKAT: Av. MEHMET CANSIZ 1315 SOK. NO.20 KIVRAK İŞMERKEZİ K.6 D.604 KONAK İZMİR

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. İş sahibi (MÜVEKKİL), işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak isimlendirilmiştir.

Madde 1 - Avukat’ın üzerine aldığı işler: www.avukatmehmetcansiz isimli siteden alınan hizmet kapsamı ve özellikleri ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Madde 2 - Üzerine aldığı bu işten ötürü (AVUKAT)’a KDV. dahil net olarak (rakamla) : (ALINAN HİZMET BEDELİ KADAR) avukatlık ücreti ödenmiştir.  Dava Harç ve Ödemeleri, Av.Mehmet Cansız'a ait (Enpara TR61 0011 1000 0000 0071 8204 41) veya (Teb TR13 0003 2000 2960 0000 0134 36) hesabına yapılacaktır.

Madde 3 - Ücret yalnız bu işin karşılığıdır. Bu işle ilgili ve bağlantılı olsa da karşılıklı dava ve ayrı dava şeklinde açılacak davalar ile takipler bu işin ve ücretin kapsamı dışındadır, Yargıtay, Danıştay, Vergi Temyiz Komisyonları ve başkaca merciler huzurunda yapılacak duruşmalar ayrı ücretlere tabidir. (AVUKAT) ‘ın yürüttüğü dava ve takiplerle ilgili karşı taraf ve 3. şahıslardan hak edilen maktu ve nisbi vekalet ücretleri ve fer’ileri müvekkil tarafından hiçbir hak iddia edilmeksizin Avukata ödenir. Bu Avukatlık ücretleri net olup, tahakkuk edecek stopajlar ve Katma Değer Vergisi müvekkile aittir.

Madde 4 - (AVUKAT) işi yasalar ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Yetkili kılınmışsa işi, uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi tamamen onlara da bırakabilecektir. (MÜVEKKİL) de avukatın yazılı iznini almak şartıyla başka avukatları işe teşrik edebilir.

Madde 5 - İşin yapılması için gerekli bütün masraflar, resim, harç, kırtasiye gibi giderler (MÜVEKKİL)’e ait olup ilk istemde avukata veya merciine ödenmek zorundadır.

Madde 6 - (MÜVEKKİL) aşağıda yazılı adresini yasal yerleşim yeri olarak kabul etmiş olup, bu adrese avukat tarafından gönderilecek olan bütün ihbar ve tebligatların şahsına yapılmış olduğunu kabul eder. (MÜVEKKİL) adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini derhal yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 7 - (MÜVEKKİL)’in işbu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almaksızın başka avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia ve savunma için gerekli bilgi, belge ve delillerini vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle güçleştirmesi, dava veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda (AVUKAT) bu sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda haklı bir nedenle bozulmuş olduğundan, sözleşmede belirlenen ücretin tamamı (AVUKAT)’ın ilk isteminde derhal ve bir defada ödenir. Temerrüt halinde alacağa yıllık %... temerrüt faizi tahakkuk eder.

Madde 8 - Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 9 - Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların hallinde İzmir mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 10 -Web sitesinin şartlar ve koşullar sayfasını okudum ve kabul ediyorum şeklinde onaylanması durumunda işbu sözleşme taraflar arasında imzalanmış sayılır.

MÜVEKKİL
(Avukatlık Hizmetini www.avukatmehmetcansiz isimli siteden alan kişi)
AVUKAT
Av. MEHMET CANSIZ

Biz Kimiz

Bizim  website addresimiz: https://www.avukatmehmetcansiz.com

Hangi kişisel verileri topluyoruz ve neden topluyoruz?

Yorumlar

Ziyaretçiler siteye yorum yaptığında, spam tespitine yardımcı olmak için yorum formunda gösterilen verileri ve ziyaretçinin IP adresini ve tarayıcı kullanıcı aracısı dizesini de toplarız.

Gravatar servisine, kullanıp kullanmadığınızı anlamak için e-posta adresinizden (bir karma adı da verilir) oluşturulan anonim bir dize sağlanabilir. Gravatar servisi gizlilik politikası burada mevcuttur: https://automattic.com/privacy/. Yorumunuzu onayladıktan sonra, profil resminiz kamuya yorumunuz bağlamında görünür.

medya

Görüntüleri web sitesine yüklerseniz, dahil edilmiş konum bilgisi (EXIF GPS) içeren görüntüleri yüklemekten kaçınmalısınız. Web sitesini ziyaret edenler, web sitesindeki resimlerden herhangi bir konum verisini indirebilir ve çıkarabilir.

İletişim formları

kurabiye

Sitemize yorum yaptıysanız adınızı, e-posta adresinizi ve web sitenizi çerezlere kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bunlar sizin rahatınız içindir, böylece başka bir yorum bıraktığınızda bilgilerinizi tekrar doldurmanız gerekmez. Bu çerezler bir yıl sürecek.

Bir hesabınız varsa ve bu siteye giriş yaparsanız, tarayıcınızın çerezleri kabul edip etmediğini belirlemek için geçici bir çerez ayarlayacağız. Bu çerez, kişisel veri içermez ve tarayıcınızı kapattığınızda atılır.

Giriş yaptığınızda, giriş bilgilerinizi ve ekran görüntüleme tercihlerinizi kaydetmek için birkaç çerez de kuracağız. Giriş çerezleri iki gün boyunca dayanır ve ekran seçenekleri çerezleri bir yıl boyunca dayanır. "Beni Hatırla" yı seçerseniz, giriş bilgileriniz iki hafta devam edecektir. Hesabınızdan çıkış yaparsanız, giriş çerezleri kaldırılacaktır.

Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız, tarayıcınıza ek bir çerez kaydedilir. Bu çerez, hiçbir kişisel veri içermez ve yalnızca düzenlediğiniz makalenin posta kimliğini gösterir. 1 gün sonra sona eriyor.

Diğer web sitelerinden gelen gömülü içerik

Bu sitedeki makaleler gömülü içerik içerebilir (örneğin videolar, görüntüler, makaleler vb.). Diğer web sitelerindeki gömülü içerik, ziyaretçinin diğer web sitesini ziyaret ettiği gibi davranır.

Bu web siteleri, hakkınızdaki verileri toplayabilir, çerezleri kullanabilir, üçüncü taraflara ait ek bir izleme ekleyebilir ve bir hesabınız varsa ve o web sitesine giriş yapmışsanız, gömülü içerikle etkileşimlerinizi izleme dahil olmak üzere bu gömülü içerikle etkileşimlerinizi izleyebilir.

analitik

Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

Verilerinizi ne kadar süreyle saklarız

Bir yorum bırakırsanız, yorum ve meta verileri süresiz olarak korunur. Bu, herhangi bir takip yorumunu ılımlı sırada tutmak yerine otomatik olarak tanıyabilir ve onaylayabiliriz.

Web sitemize kaydolan kullanıcılar için (varsa), sağladıkları kişisel bilgileri de kullanıcı profillerinde saklarız. Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini istedikleri zaman görebilir, düzenleyebilir veya silebilir (kullanıcı adlarını değiştiremezler hariç). Web sitesi yöneticileri de bu bilgileri görebilir ve düzenleyebilir.

Verileriniz üzerinde hangi haklara sahipsiniz?

Bu sitede bir hesabınız varsa veya yorum bıraktıysanız, bize sağladığınız veriler de dahil olmak üzere hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilere ait ihraç edilmiş bir dosyayı almayı talep edebilirsiniz. Ayrıca, hakkınızda sahip olduğumuz tüm kişisel bilgileri silmemizi de isteyebilirsiniz. Bu, idari, yasal veya güvenlik amaçları için saklamak zorunda olduğumuz verileri içermez.

Verilerinizi nereye gönderiyoruz

Ziyaretçi yorumları otomatik bir spam algılama servisi ile kontrol edilebilir.

İletişim Bilgileriniz