Hsyk’dan Yeni Coronavirüs Düzenlemesi: “Tutuklu ve Acil İşler Dışındaki duruşma ve Keşifler 30.04.2020 Tarihine Kadar ertelendi”

Hsyk Kararları

Hsyk Kararını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. Peki bu karar ne anlama geliyor? 

          Bu karar, 30.04.2020 tarihine kadar, tutuklu sanığı bulunan ceza davalarının duruşmaları ve acil sayılan işler dışındaki tüm davaların duruşmalarının ve keşiflerinin ertelenmesi anlamına geliyor.

Peki Dava Açmak Mümkün değil mi?

         Uyap sistemi üzerinden dava açmak veya adliyeye giderek dava açmaya engel bir durum yok. Fakat dava açılabilmesine rağmen dava ile ilgili işlemler Mahkeme kalemi tarafından 30.04.2020 tarihine kadar yapılmayacak. Savcılığa şikayet de Uyap sistemi üzerinden yapılabilecek. 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi :30/03/2020
1)Tutuklu ( yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih
dahil) tarihine kadar ertelenmesine,
2) Duruşma, müzakere ve keşiflerin ertelenmesine yönelik işlemlerin evrak üzerinden ve duruşma açılmadan icra edilmesine, yeni duruşma günü ile keşif saatinin, masrafları gider avansından veyahut kamu bütçesinden karşılanmak ve her türlü iletişim vasıtalarından istifade edilmek suretiyle uyuşmazlığın taraflarına bildirilmesine,                                                                                              3) Ceza Muhakemesi Kanununa göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklu ve müdafinin SEGBiS uygulaması üzerinden dinlenilerek duruşmaların icrasına,                                                                                                                                     4) Erteleme süresince, yargıda hedef sürelere uygulamamasının terfi incelemesinde ve teftis sırasında aleyhe değerlendirilmemesine,
5) Erteleme süresinin hâkim ve Cumhuriyet savcıların terfilerinde aleyhe değerlendirilmemesine,
6) Tutukluluga itiraz, yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz ve infaz hakimliğine yapılan itirazlar ile müzakerelerin, iletişim ve UYAP imkanlarından istifade edilmek suretiyle gerçeklestirilmesine,
7) Tutuklu ve acil isler dışında kamu davasının açılmasının 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine,
8) İhtiyaç olması hâlinde birinci bölgelerde görev yapan hukuk hâkimlerinin de 30/04/2020 tarihine kadar ceza mahkemeleri nöbet listesine dahil edilmesine,
9) Erteleme süresince salgının önlenmesine yönelik tedbirlere riayet edilmek suretiyle ihtiyati  tedbir ve bu isleme yönelik itirazların değerlendirilmesi gerektiğine,
10) 6284 Sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerin korona virüs kapsamında sağlıgını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğine,
11) Erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması gibi bir durumun söz konusu  olmadığının, suç ve suçlulara iliskin ihbar ile şikâyetlerin kanun önünde dava ve iddia hakkı çerçevesinde devam ettiğinin bilinmesine ve bu hususta gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
12) Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler  hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar),
-Eşi kamu veya özel sağlık kuruluşlarının “teşhis ve tedavi birimlerinde” (hastane, semt polikliniği, halk sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezleri, özel klinik ve benzeri) çalışan hâkim ve Cumhuriyet savcıların, İdari izinli sayılmalarına. İdari izinli sayılanların baktığı mahkeme ve işler için komisyon başkanları ve Cumhuriyet başsavcıları tarafından nöbetçi hâkim ve Cumhuriyet savcısı belirlenmesine,
13)Erteleme süresince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan is ve işlemleri mümkün olduğunca uzaktan çalısma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri kapsamında takip etmeleri, bu kapsamda dava dosyalarının incelenmesi, kararların süresi içerisinde yazılması ve diger zorunlu adli hizmetlere iliskin yükümlülüklerini imkan dahilinde evden yerine getirmeleri
gerektiginin bilinmesine,
14) Salgının boyutu ve adliyelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak komisyon baskanları ve bassavcıların görev ve yetkileri kapsamında lazım gelen ilave tedbirleri, ilgili mevzuat ve tavsiye kararları çerçevesinde gecikmeden ifa etmelerine,
15) Belirlenen tarih sonrası için gelisen sartlara göre durumun yeniden degerlendirilmesine,                                                                      16) Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasına,


Mehmet YILMAZ                                        Dr. Hamit KOCABEY                             Mehmet ADEMOĞLU
BAŞKANVEKİLİ                                                        ÜYE                                                     ÜYE
e-imzalıdır.                                                            e-imzalıdır.                                             e-imzalıdır.
Alp ARSLAN                                               Yaşar ŞİMŞEK                                       Halil KOÇ
ÜYE                                                                          ÜYE                                                       ÜYE
e-imzalıdır.                                                             e-imzalıdır.                                           e-imzalıdır.
Cafer ERGEN                                             Mehmet Akif EKİNCİ                             Hüseyin ŞAHİN
ÜYE ÜYE ÜYE
e-imzalıdır.                                                            e-imzalıdır.                                           e-imzalıdır.
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU              Cengiz ÖNER                                          Songül YAZAR
ÜYE                                                                         ÜYE                                                       ÜYE
e-imzalıdır.                                                             e-imzalıdır.                                          e-imzalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.