Kaçakçılık Suçunda Hangi Şartlarda Zincirleme Suç Hükümleri Uygulanır?

Published by Av.Mehmet CANSIZ on

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2016/13030
Karar: 2018/10901
Karar Tarihi: 22.10.2018

KAÇAKÇILIK SUÇU – İŞLEMİŞ OLDUĞU SUÇTAN DOLAYI HENÜZ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMEDEN AYNI SUÇ İŞLEME KARARIYLA HUKUKİ KESİNTİ GERÇEKLEŞMEDEN YENİDEN SUÇ İŞLEYEN SANIK HAKKINDA ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanığa ilişkin Dairemizin . Esas sırasında kayıtlı Asliye Ceza Mahkemesi’nin dosyasında ise suç tarihinin ., iddianame düzenleme tarihinin . olduğu gözetilerek, belirtilen dosyanın celp edilerek incelenmesi ve yukarıda belirtilen Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı uyarınca sanığın tek suç işleme kararı kapsamında 7 gün gibi kısa aralıkla iki kez Yasanın maddesinde düzenlenen suçu işlemesi, hukuki kesintinin soruşturma aşamasında ifade alınmasıyla değil iddianame düzenlenmesiyle gerçekleşecek olması, işlemiş olduğu suçtan dolayı henüz hakkında iddianame düzenlenmeden, aynı suç işleme kararıyla hukuki kesinti gerçekleşmeden yeniden suç işleyen sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken hüküm tesisi, Bozmayı gerektirmiştir.

(5607 S. K. m. 3) (5237 S. K. m. 43) (YCGK. 08.04.2014 T. 2013/7-591 E. 2014/171 K.)

Dava: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

I) Sanık …’in temyiz istemine yönelik yapılan incelemede;

Dairemizce de kabul gören Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.04.2014 tarihli ve 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar sayılı kararında ayrıntıları belirtildiği gibi; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirilip, sanığın eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve hakkında TCK’nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı hususlarının tartışılarak belirlenmesi bakımından;

İncelemeye konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 24.09.2013, iddianame düzenleme tarihinin 09.06.2014 olduğu,

Sanığa ilişkin Dairemizin 2017/829 Esas sırasında kayıtlı Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/947 Esas, 2014/867 Karar sayılı dosyasında suç tarihinin 24.07.2013, iddianame düzenleme tarihinin 22.12.2013 olduğu, Dairemizin 2016/295 Esas sırasında kayıtlı Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/746 Esas, 2015/103 Karar sayılı dosyasında suç tarihinin 12.09.2013, iddianame düzenleme tarihinin 01.11.2013 olduğu, Dairemizin 2016/20358 Esas sırasında kayıtlı Osmaniye 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/740 Esas 2014/880 Karar sayılı dosyasında suç tarihinin 30.06.2013, iddianame düzenleme tarihinin ise 31.10.2013 olduğu gözetilerek suç tarihlerine ve işlenen suçun niteliğine göre sanığın eylemlerinin TCK’nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların celp edilerek incelenmesi gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA,

II) Sanık …’un temyizine göre yapılan incelemede;

Her ne kadar mahkemece sanık hakkında teselsüle esas dosyaları ile ilgili “sanığın yargılama konusu edilen her bir olayda emniyet görevlilerince yakalandıktan sonra eylemlerinin suç teşkil ettiğini bildiği halde yeniden aynı suçu işleme kararı ile iradesini yenilediği” şeklindeki gerekçe ile TCK’nun 43. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiş ise de,

İncelemeye konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 24.09.2013, iddianame düzenleme tarihinin 09.06.2014 olduğu,

Sanığa ilişkin Dairemizin 2015/15200 Esas sırasında kayıtlı Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/615 Esas, 2013/869 Karar sayılı dosyasında ise suç tarihinin 01.10.2013, iddianame düzenleme tarihinin 07.10.2013 olduğu gözetilerek, belirtilen dosyanın celp edilerek incelenmesi ve yukarıda belirtilen Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı uyarınca sanığın tek suç işleme kararı kapsamında 7 gün gibi kısa aralıkla iki kez 5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesinde düzenlenen suçu işlemesi, hukuki kesintinin soruşturma aşamasında ifade alınmasıyla değil iddianame düzenlenmesiyle gerçekleşecek olması, işlemiş olduğu suçtan dolayı henüz hakkında iddianame düzenlenmeden, aynı suç işleme kararıyla hukuki kesinti gerçekleşmeden yeniden suç işleyen sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca sair yönleri incelenmeksizin BOZULMASINA, 22.10.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

Yazıya puan vermek ister misiniz?
[Total: 0 Average: 0]

Av.Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladım. 1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladım. 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundum. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. 2011 Yılından beri "CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda kendi ofisiminde avukatlık hizmeti veriyorum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım.

0 Comments

Bu yazımıza yorum yapmak ister misiniz?

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
1
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by
%d blogcu bunu beğendi: