Tartıştığı Eşinin Haberi Olmadan Kapı Kilidinin Değiştirilmesi Suç Mudur?

Mehmet Cansız

Türk Ceza Kanunu (TCK)
Kanun No: 5237
Kabul Tarihi: 26.09.2004
R.G. Tarihi: 12.10.2004
R.G. No: 25611

Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005)
 
MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)
 
(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir. (ASLİYE CEZA MAHK.)

T.C. YARGITAY 18.Ceza Dairesi
Esas: 2019/9640
Karar: 2020/1752
Karar Tarihi: 21.01.2020

KÖTÜ MUAMELE SUÇU – SANIĞIN RESMİ NİKAHLI EŞİ OLAN KATILAN İLE ARALARINDAKİ ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE EVDE OLMADIĞI SIRADA KAPI KİLİDİNİ DEĞİŞTİRMESİ – KATILANIN EVE GİRMESİNİ ENGELLEDİĞİ – BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

ÖZET: Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eyleminin kötü muamele suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi isabetsizdir.


(5237 S. K. m. 232)
 
Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
 
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
 
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
 
Ancak;
 
Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eyleminin TCK’nın 232/1. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi,
 
Sonuç: Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/01/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi. (¤¤)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nv-author-image

Mehmet CANSIZ

1972 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Ödemiş'te tamamladı.1995 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla tamamladıktan sonra 10 yıl özel bir şirkette üst düzey yöneticilik ve hukuki danışmanlık görevlerinde bulundu. 2007 Yılında serbest avukatlık yapmaya başladı. 2011 Yılından beri kurcusu olduğu"CANSIZ HUKUK BÜROSU"nda avukatlık hizmeti vermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.