Paylaşımlarımız

İstinaf

Adliyelerde Normalleşme Dönemi 1 Haziranda Başlıyor

T.C.HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU Sayı : 87742275-010.07-0076-2020 29/05/2020Konu : Yeni Normale Dönüş Eylem Planının BelirlenmesiDAĞITIM YERLERİNEKüresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de birtakım önlemler alınmış, Bilim… 

Ceza Hukuku

Uzlaşma Kapsamına Giren Suçlar

Uzlaştırma Kapsamına Giren Suç Listesi Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) (YÜR. TAR.: 01.06.2005)Kanun No: 5271Kabul Tarihi: 04.12.2004R.G. Tarihi: 17.12.2004R.G. No: 25673 Uzlaştırma MADDE 253 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/24) (KOD 1) (1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile… 

Ceza Hukuku

Koşullu Salıverilme – Şartlı Tahliye Şartları Nelerdir?

Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Nedir? Şartlı tahliye, diğer bir deyişle koşullu salıverilme; hapis cezasının bir kısmını cezaevinde “iyi halli” geçiren hükümlünün cezasının kalan kısmını cezaevi dışında denetim altında tutulmak suretiyle şartlı olarak infaz etmesine olanak sağlayan bir infaz hukuku kurumudur (5275… 

Beyaz Yakalı

İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Fesheden İşçi İŞSİZLİK MAAŞI Alabilir Mi?

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 12072 Karar: 2019 / 12091 Karar Tarihi: 27.05.2019 ÖZET: Davacının iş akdinin haksız olarak fehedildiğini ileri sürerek tazminat ve işçilik alacaklarını talep ettiği Mersin .. İş Mahkemesi’nin … Esas sayılı dosyasında, mahkemece aynen “dosyadaki… 

Corona Yargı Süreleri

Cumhurbaşkanı Kararı İle Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresi 30 Nisandan 15 Hazirana Uzatıldı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Koronavirüs Tedbirleri)Kanun No: 7226Kabul Tarihi: 25.03.2020R.G. Tarihi: 26.03.2020R.G. No: 31080 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru,… 

Mehmet Cansız

Tartıştığı Eşinin Haberi Olmadan Kapı Kilidinin Değiştirilmesi Suç Mudur?

Türk Ceza Kanunu (TCK)Kanun No: 5237Kabul Tarihi: 26.09.2004R.G. Tarihi: 12.10.2004R.G. No: 25611 Kötü muamele (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 232 – (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.…